Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 99 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
298302abbedar4
298256argskap35
298279banktap1
298344barnespel17
298342beretelefon1
298253bitelysta1
298333bobbane1
298322båtruter53
298320daudkjøt20
298330dunderen30
298275einvise22
298252eiteren2
298319ekspansjonsvilje1
298349fikla54
298296flogvet6
298277foleson25
298313frakare9
298288framfusne5
298328framfysne1
298324føredragshaldaren10
298347føte9
298323gardlappar1
298311gardvorden18
298300glorauga1
298326gramde3
298305grautfatet25
298294hampehovuda1
298341handdatamaskin1
298308heidersteikn49
298271heimesløyse1
298270hitta84
298309honnørplagg1
298327høylass53
298274innheit3
298321knogar5
298273kulturøydande2
298272landskadeleg1
298317lausreipa13
298315lettkjøpte15
298343lokalbanksjefane1
298281luftslottentreprenørar1
298331millardhol1
298257mistrugne14
298290namngav31
298310nissehuvementalitet1
298307nissehuvene1
298291nytteslaust3
298340næringslivssjarlatanar1
298283overhendig82
298303priorar2
298280prosjektmakarar2
298337prospekt93
298338påhitta3
298286reide235
298345reinskrapa2
298269ryktast19
298297samfunnsvetet1
298264segli62
298336seminarprodukt1
298350skjemdalaust2
298318skjenne35
298262skjota508
298284skramledunge1
298285skreda75
298332skreierenne2
298276skrøpelegheit2
298255slipsknuten20
298335smit36
298298snykta33
298292solstrandsmil1
298346sotengelen1
298304sotenglar2
298278staskap1
298265staskapen3
298295stormaska2
298267stridsviljen2
298266stridsvillige1
298348strype20
298293stuttsynte31
298259svolderslaget6
298329sværande48
298316tigjengd1
298314topphuve13
298260trygvasson22
298289tryte14
298299trælkar12
298312tuftekallen15
298287tvisyntest1
298261tylfti2
298339utbroderer8
298325utrykkeleg9
298258vetande8
298301vikinglova2
298351vyrdsle12