Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 149 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
297981almuepersonar1
298060altarboka7
298017alvorsfylt4
297963ariès27
297983attganging1
297936avisannonsering1
298033avskilen6
298006avskilsmåltid1
298071basare1
297978bearmannen2
297995bedarmannen3
297994bedinga4
297928begravelsen90
297958begravelsesbyrå14
297971belaget14
297956belagsinstitusjonen4
298043berarane62
297984bordplasseringa2
298020bordsete15
298012bordvers37
298014broderlig19
298059bårehuset7
297986daglegstova98
297929distriktsavis6
297952djupundersøking1
297998dobbelrolle1
297980dødslege2
298000embetsutøvar1
297993embetsutøvaren1
297945endringsprosess23
297947feigdevarsel1
298025fellesmåltidet2
298015folketonen19
298068formanande32
298008framboren5
297976frimannslund21
298028fyresongar1
297988fyresongaren7
297962gittings1
297932gjennomgåing44
298034gjeremålet17
298003gombe45
298066granneplikt1
297966granneplikta1
298067gravlegginga8
297964gravskikkar8
297970helseetaten15
298023helsegrunnar12
298013himmerig15
297926hjemmene86
297987hovudromet5
297990høgsetebenken4
297992høgseteplassering1
297954informantopplysningane3
297953initierte49
298056innbjodinga6
297943isolering73
298004jolekake6
297982jordpåkasting5
298042kingos12
298063kjøtsuppa2
298061kjøtsuppe23
297925kondolanser22
298036koppe6
298073kvofor1
298005kyrkjeferda12
297959legevitskap1
297941likferd128
297957likferdene18
298016likferder15
297979likferds11
298052likferdsdagen19
298040likferdsfolket5
298058likferdsfylgje1
298024likferdsmaten2
298029likferdssalmane3
297996likferdssamanheng1
297968likferdsseremoniane1
297944likferdsskikk5
297949likferdsskikkane5
297924likferdsskikkar5
297940likferdsskikken9
298030likferdssynginga1
298064lønssamfunn1
298054mentalhygenisk1
298047morbrør5
298048nedstigande27
297985nyestog42
298069onnetider8
297997oppsitjar10
297967pleieinstitusjonane1
297934prestegjeld686
297933prestegjelda31
297951punktundersøking1
297969riksform4
297946samhøyrigheita1
298021samveret43
298022samværa6
297965seremoniane34
297989seremonimeistaren1
297972sjølvbergingsøkonomi3
298027skriftstykkje1
298007skyldskap104
297942slektsmessige6
298051sorgprosess17
298037sossa11
297977spesialoppgåver2
298044svigersøner11
298053syrgde143
298045systerbarn1
297931sørgehøgtid2
297927sørgehøgtida8
298055tilhaldssted1
298001tilhøyrigheit18
297991tilhøyrigheita5
298019unde280
297955undersøkingsområde1
297961usynleggjere8
298041utgongssalma1
298026utsynging1
298002utsynginga3
298050utsyngingsrituala1
298057vaking21
298032velfarskoppen5
298065venehjelp1
298062wienerstang1
297973yrkesspesialiseringa1
297975ytinga193
297935årsperiode8