Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 120 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
297825aksjonsfeltet1
297868arbeidsfellesskapet16
297811arbeidshendene8
297858barnebegrensinga1
297903basisnæring6
297881bedast13
297828bergitte32
297872bordi66
297851breiing4
297876bygdehushald1
297895bygdehushalda1
297867bygdekvinnene29
297850båta6
297846ell418
297897etast125
297815fjordbygda26
297899fjøsklede1
297883foredlingsarbeid3
297908forvaltarprinsippet3
297915forvaltarrolla1
297910fremskrittets2
297890gamlagata1
297885gardskjøken13
297859gjor26
297870grisedn2
297823heiltidsjordbruk1
297875hendingadn1
297898hestemøkk14
297912industrialiseringsgraden1
297834inkårt1
297817innlandsbygdene24
297891isamen13
297808jordbruksarbeid7
297874karadn13
297848kjipe6
297882kjøpevarer7
297821kombinasjonsbruket2
297826kombinasjonsyrka1
297907krøtterprodukt2
297906krøtterstell4
297922kvinnealder2
297827kvinnearbeidet13
297904kvinneprega3
297909kvinnepreget1
297905kvinnesysselsetjinga1
297916kvinneutdanninga1
297814kystbygda5
297917landbruksforedlinga1
297803landbrukskvinna3
297829landbrukskvinnene1
297879lærdalsbygda1
297863middags140
297805milepæl214
297857mjelk32
297837mjelking1
297842mjelkja1
297911mjølkeforedlinga3
297902modernæringa10
297860mykkje40
297838måro8
297839måroen1
297865nabokona24
297880nedmed305
297832nåkke10
297844nåkken9
297901nøysomheit1
297861oillteppe1
297862ondekle1
297871ongadn4
297869onn82
297913opplysningsverksemda5
297877overskott63
297918primærproduksjonen26
297894rasfarlege169
297896resirkulasjon7
297847sekkje31
297840separator25
297841sepererte1
297853setjing10
297810sjølvbergingshushaldet7
297866sjølvhjelpen25
297856skull252
297864skylte87
297889skysskar19
297854sleie9
297852snuing16
297914stabbursnøkkelen1
297843staua4
297831stauene1
297893steinute18
297819strandstaden85
297855stuttorven8
297878sulekvinna1
297835symaskina29
297812sysselsetjingas1
297809sysselsetjingskurva2
297807sysselsetjingsstatistikken2
297833sømnig10
297813tal(1
297820tertiæryrke1
297822tilpasninga4
297884ullvarefabrikk19
297824utenkjande22
297836utlærd55
297923utradering9
297845vanlane1
297900vaskefiller4
297921vekstideologien4
297818yrkeskategoriane3
297816yrkesregistreringa1
297887øyri270