Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 93 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
297497agtelse49
297522allernaadigste19
297526allerunderdanigste6
297469allmennyttige96
297465almenaand3
297539almindeligere2
297525attraaer2
297519avhang2
297479begreb29
297538bestrebelserne1
297498bestræbelse8
297542bestræbelserne3
297511blodsfellesskap2
297493borgardygd1
297492brukas51
297503dagligtalen7
297520emnets2
297516fedrelandsk6
297548forbundsfeller4
297487formenn78
297540fremløfte2
297533fædrenelandskjærlighed1
297490geistlige35
297483gjennomgongen3
297471grunngiing2
297489haldas12
297500handlemaade11
297517heilstatsfellesskapen1
297502heilstatspatriotisme1
297484hovudnummer3
297529hulde27
297534hylde10
297521høitidelighed2
297476høvelig49
297494innbydingsskriftet3
297543knyttas4
297523konges36
297514kosmopolitismen1
297480latinskolerektoren3
297461legitimeringsformer1
297460lusingar5
297486meddirektørar1
297512modtog13
297504nationalsproget1
297510normfellesskap1
297482norskpatriotisme1
297532nøiere4
297457omveges35
297508opdragelse33
297513opdragen3
297458opplysingstidas3
297481overgangsfasen25
297463overgangsformene2
297541patriotismeomgrepet1
297506pipervika29
297462rammetekstar1
297470reformstrevet6
297496retskaffen13
297546rimeligare7
297466samansetningane8
297545settas13
297472sjølvhevdinga5
297531skjænkede2
297507slægtskabsbaand1
297535svadaen4
297474særart2
297528taknemmelighed8
297537tillige63
297524tilstundende1
297499tænke=2
297515ubiqunque1
297495uegennyttig4
297488underavdelingane7
297527underdanighed8
297544universitetssaka4
297475utskiljingsnasjonalismen4
297530vorde74