Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 133 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
297362allmenndannande15
297392arbeidsanstaltar1
297317arbeidsfelta14
297314arbeidsområda28
297360audmjukskap10
297348barmhjertighedens1
297321barneinstitusjonar2
297322barnekrubber1
297332bibelboda2
297286broderfellesskap1
297370diakon75
297300diakonal5
297291diakonale56
297301diakonalt14
297309diakonanstalt2
297363diakonanstalten1
297345diakonen19
297361diakonens4
297400diakongruppa1
297288diakonhjem6
297380diakonhjemmets6
297390diakoni69
297399diakoniarbeidarane2
297310diakoniarbeidarar2
297308diakonien35
297302diakonissehuset15
297315diakonissene5
297347diakonisseutdanninga1
297357diakonisseutdanningar1
297287diakontenesta2
297364diakonutdanninga3
297368dyktighed5
297311elendighedens2
297377fattiggardar4
297318fattigpleie5
297283fattigvesen2
297391fattigvesenets2
297405feminiserte1
297340fliedner1
297335forkynnelse19
297379forløbne3
297411forsorgsvesenet3
297284forstandar65
297338frugtbare12
297410funksjonærstillingar2
297404grunnkompetanse19
297341hinrich5
297381hovedgjerning1
297326hovudfelta3
297359husfar27
297285husstyrarinne2
297398identitetsproblema2
297394indremisjonsforeiningar5
297297indremisjonsrørsla6
297305indremisjonsselskapet14
297333indremisjonærens1
297358internatlivet5
297351karakterdanning2
297389kjønnsrolleargument1
297397kjønsrolletenking1
297296kristendomens62
297401kvinnedominert19
297371kvinneyrke48
297376kyrkjelydsarbeid15
297304lutherstiftelse2
297327lutherstiftelsen43
297313lutherstiftelsens6
297354lærlingesituasjon1
297281magdalenastiftelsens1
297406mannsvesen1
297388medspelaren12
297396menighetspleia1
297395menighetspleie3
297385moderniseringsbølgja1
297312naa2448
297339norseth2
297306nøda62
297328nødas1
297293nødens11
297292nødlidande5
297355omsorgsoppgåver39
297343omsorgsorientert2
297280omsorgsyrke34
297290omspunnen2
297366opgaver35
297369opptage1
297349opptaksvilkåra2
297352oppøvast1
297316pensjonatskule10
297289pleiearbeid2
297282pleieheim41
297353pleieheimen7
297319privatpleie3
297324prostitusjonsarbeid1
297330redningsarbeid35
297337retningers1
297334rigere27
297336samfundsnedbrytende1
297295samfunnsskipnaden14
297373sanitetsforenings14
297331sjelesorg39
297325sjukehusarbeid1
297382sjukepleia14
297403sjukepleiaryrket16
297346sjukepleie62
297384sjukepleieprofilen1
297372sjukepleieskulane1
297375sjukepleieutdanning14
297303sjukepleieutdanninga24
297408sjølvfornektande1
297386sosialtenester101
297378straffeanstaltar1
297409styrarar65
297367sygepleien1
297374sykepleieskole2
297279tenarsinn3
297350tenarsinnet2
297387ubudne19
297393ungdomsheimar15
297344utovervendt11
297307utruste26
297365utrustning35
297329vaisenhusa1
297298vekkingsideologien1
297299velgjerningsarbeid1
297383velgjerningsarbeidet1
297342wichern1
297407yrkeskompetanse33
297412yrkesprofil1
297402yrkesrolle5