Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 85 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
297216bakkant73
297218bankliv1
297246bilhjula10
297212bilhungrige1
297271borgundkaupangen1
297266bydannelsen1
297208byfjolset1
297207bygdetampen1
297243bynasar1
297255byplansjefen4
297256byvandringar7
297205danseskulesteg1
297194deia7
297200demmagutta1
297196demmes6
297195dera148
297278dynamittsalve5
297248falby3
297214ferjetida5
297227firmanamna4
297252fjellknatten10
297269flems4
297213forfortkøyring1
297249fuglefjell25
297261gjallende1
297210gjennomhole2
297237gråsteinpreg1
297229handelshus120
297225handelshusa23
297201havfolket7
297254hesseberg4
297233interiøra16
297231jugend9
297230jugendbygning2
297236jugendfasade1
297239jugendparafrasar1
297220klippfiskbaronane2
297226konkursramma39
297250krykkjeskit1
297245lettmetallrekkverk1
297260lykksaligheten1
297262lysprikket1
297263nattemørke4
297223nordpåbyen1
297267orklas28
297221pargas9
297193pronomena38
297251påståande11
297238ruklet16
297235sentrumshusa1
297264sildrende3
297258sisyfosoppgåva1
297244sjøbuene22
297240sjøbuer55
297211sjølvfinansierande85
297224slektene82
297247snekkene3
297206spjælingen2
297259steinfigurar2
297215styggeleg93
297268sunnmøres15
297217sunnmørsbanken2
297257superentusiast1
297242tjøreblåser1
297273tranbyen1
297222underbyen1
297203utafrå33
297277utfartsfjellet1
297265utrorstomt1
297209vanvitig34
297228velrenommert13
297202ålesundarane13
297204ålesundarar8
297241ålesundet19
297219ålesundske3
297197ålesundsmålet2
297253ålesundspolitikar1