Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 38 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
296883arbeidskraftreserver1
296916bankkrisa46
296890bilforhandlarar24
296910eigedomsskatten481
296881etappevis33
296891februartiltaka5
296901feilvurderer6
296904folketrygd104
296909foreldrebetalinga103
296912hjerteoperasjon11
296913hovudpåstand3
296906huseigarar127
296898inntektstapet53
296879inntektsutjamning31
296917jordpåkastinga4
296899kommunepolitikk30
296907leigetakarar280
296902minstepensjonar1
296889møbelfabrikantar1
296882oppbyggingsfasen22
296905pensjonssparinga15
296908realrenter1
296911ressursinnsatsen39
296880skulestell58
296886skånlands2
296915statsinngrep11
296885styringsoptimismen1
296903trygdeoverføringane1
296884ulønna34
296888underskott54
296887underskottsbudsjettering1
296896valutaregulering6
296893valutareguleringa1
296895valutareguleringane1