Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 99 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
296677abortane12
296590abortdebatten3
296601abortdiskusjonen1
296649abortinngrep21
296682abortinngrepet3
296608abortspørsmålet10
296591abortsøkaren1
296673abortus3
296618allmene1
296593allmenmenneskeleg1
296654aukinga38
296609avhengigheita8
296650banvegen1
296632barselfestar1
296588befruktninga12
296604befruktningsaugneblinken2
296616bevegande2
296663bevisstlaust3
296640blodomløpet24
296592cellebiologi2
296626eggcella9
296667einsidigheit2
296664etterslekta27
296597fantasieggande1
296644fordøying12
296613fornuftsevna1
296615forplante35
296621forplanting38
296611forplantinga22
296686forplantingsteorien1
296606forretningslokale19
296643fosterfordriving3
296596fødselsmedisin2
296600fødselsriene3
296594fødselstime6
296614handverksreiskap1
296639hormontilstanden1
296631inngitt6
296624jentebarnet9
296651kalendertid1
296672keisarsnitt152
296623knoppskyting41
296653kvilestilling5
296678kyrkjesstyresmaktene1
296642livmorslimhinna2
296612livsfunksjon1
296630livsprinsipp5
296628livsprosessane29
296652mageskinnet4
296622mangsidige7
296658manuell261
296637matlyster1
296603menneskeskapnad12
296625misdanning7
296659morslivet17
296641morsorganismen2
296681naturfilosofi2
296619naturfilosofien5
296636naturforståing6
296634naturforståinga5
296599naturprosess7
296671omsorgsansvaret26
296648operasjonsteknikk2
296687oppattproduksjon1
296610patriarkane12
296620preginga3
296684prinsippmotstandarane1
296674provocatus3
296656riene26
296627samfunnsfilosofien3
296629skolastisk3
296685spebarnet5
296679spontanabortane1
296668sprellar21
296669sprelling2
296635stofflege17
296638stoffskifta1
296633stoffskifte26
296657sundriving4
296589surrogatmødrene6
296683svangerskapsveke44
296665syndsstraff1
296602sædcella4
296680udøypte4
296662uforutseibare1
296676unnatar1
296645utskilling10
296646varmeregulering1
296605varmeskap4
296661viljemessig1
296660viljesstyrt1
296666viljestyrt3
296670voggar131