Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1992: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1992

Av i alt 210 ordformer var 36 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
296551bruknapp8
296559control135
296572familieforma3
296578farsidealisering1
296585foreldrerolla44
296581forsørgjarrolla2
296574fulltidsarbeid11
296569generasjonsmotsetningane3
296554heiltidsutearbeidande1
296566identifiseringsperson1
296582karriereutvikling22
296563kjønnsrollemodell3
296583leiaransvar45
296587likestillingsideologi4
296580likestillingsorienterte5
296556livsstyring1
296558locus35
296560læringsteori2
296579mannspersonen7
296567omsorgs6
296565omsorgspersonar107
296561samfunnsfilosofiske2
296586samfunnsskapte13
296555sjølvutfalding7
296564spedbarna21
296571strukturdelte1
296584tvangstrøyene1
296573utearbeidande11
296552utkrystalliserer8
296576yrkesmodell1
296577yrkesmodellar1