Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 63 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
296363annonsekroner6
296318arbeidarfiendtlege1
296312bladprosjekta1
296342designklær2
296326europafrelste1
296367folkeopplysande6
296360frontlinestatane1
296335hite70
296338høgforbrukarar1
296352inntektane2
296359krigsutsette2
296317kulturteoretikaren3
296330livsstilsblad2
296311livsstilsbladet1
296361livsstilsprofilen1
296339livsstilsvarer2
296306marxism21
296310marxists1
296341musikkanlegg32
296319partimarknadsførarar1
296313partiresolusjonar1
296314partitrugne3
296345rubrikkannonsemarknad1
296333rundspørjing78
296308sosialistjappane1
296358spesialimportert5
296329stigmatiserte39
296336stormaktsambisjonar3
296340teateroppsettingar3
296362tiltrengte41
296366udogmatiske3