Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 142 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
296214akademikarne1
296267alkoholpolitiske72
296165alkoholspørsmål7
296300alliansebygginga3
296290arbeidsmarknadsstatistikken2
296286austlandsområda5
296253austlandsområde10
296205avvikene14
296246blandingskommunar1
296280bondehald1
296173brennevinsforbodet11
296198brukene10
296201bruksstørrelsen1
296211bybefolkningen4
296204bygdeforholda1
296189eiendomsbesittere1
296213eksistidi2
296217faare602
296248fiskarmotstanden1
296164folkerøystingsfenomenet1
296230forbodsfleirtal2
296225forbodshæren1
296250forbodslinja4
296181forbodsområde1
296209forbodsrørsler1
296175forbodsrøystinga3
296218forbodsstriden2
296178forbodsstøtta2
296227forbodsvenene4
296182forbodsvenleg1
296187forbodsvenlege2
296180forbodsviljen2
296207forklares66
296191forklaringsfaktor8
296302gleppa16
296241godtemplar5
296196granner6
296170heitvin8
296171heitvinsforbodet1
296245hovudnæring37
296169innførsel123
296199klassemotsetninger1
296202klassepolarisering2
296200klasseskiller7
296287kommandoøkonomien2
296262kommunekarta1
296176kommuneplanet4
296166kongetrona7
296278kristenleiarane2
296210landmandens1
296215landsguten5
296222lavkirkelig1
296223lekmannskristendom10
296299miljøalibiet4
296301miljøargumenta3
296226misjonsgåvene4
296229misjonsinteressa4
296232misjonsvener8
296252modifisera14
296237motkulturoppslutning2
296283motstraumar6
296184nordmørekysten1
296243næringsstruktur90
296221nøkkelområdene1
296293omsorgsoppgåvene17
296295oppringinga16
296303opprørsføraren1
296284overlevingsdyktige1
296298overnasjonaliteten1
296268peikepinne2
296242periferinæringane2
296203primærnæringene5
296255primærøkonomisamfunna1
296216raaskap115
296244rogalandske3
296197sambygdinger2
296206skillelinjene10
296195skogeiere8
296162slagordfloraen1
296193småbrukere3
296190sosialistpartia7
296194storgårder2
296185sørtrøndelagsbeltet1
296228talrikast4
296259termometeret70
296168tilverking86
296220trønderamtene1
296291uløna21
296251utfylla52
296261utredningskontor42
296257vareknapp1
296269veljarplan2
296212vestlandsavisa1
296264vestlandsdelen1
296289yrkesaktivitet46
296224øidne20