Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 47 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
295957filmreportasjar1
295964fjensynsnyhende1
295934fjernsynsnyhenda1
295935fjernsynsnyhende6
295960flyktningkrava1
295932gönül2
295961hovudovertydinga1
295954identitetsbehandling1
295953identitetsforminga5
295947identitetsskaping7
295950innvandrararbeidar1
295931kigilcim1
295933kiilcim1
295973kultursamanstøyt1
295970kvardagshendingar5
295943miserabel14
295977nyhendeprogramma1
295948nyttestrukturar1
295940slumområda8
295958søppelhaugar2
295959søppelhaugen13
295971treffpunktet7
295952verdsleggjering5
295974vertskulturar1
295978vertssamfunn1
295949vertssamfunnet6