Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 63 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
295848avismønsteret2
295819betragte33
295841bladmannalag11
295843bladmannalaget1
295847bokmålsavisene2
295805brattvåg197
295850brøyte117
295837byaviser4
295846byfenomen31
295851bygdeaviser5
295853dekkingsområdet2
295861forretningslysingane1
295815føremålsrasjonaliteten4
295821førsproglig1
295825gensidig2
295812handelns8
295803haramsnytt16
295822intention3
295824intentionen1
295823intuitionen1
295844journalistutdanning12
295811kommunikativen3
295817kommuniksjonen1
295829livsverdsleg4
295852livsverdslege5
295820materialiseringen1
295810motstandskrafta24
295839motålmente1
295833målaviser1
295862møtelysingane1
295828nynorskavisene32
295831nynorskavisenes1
295807nynorskideolog1
295849nynorskområda11
295863næringslivets442
295842presseorganisasjon1
295818reføydaliseringa1
295859romfreke3
295804roppen91
295814skriftlivet3
295857småaviser9
295860snyltarmål1
295845stipendordning28
295867systemfornuftas1
295808systemverd9
295809systemverda38
295865systemverdas5
295855systemverdsleg1
295856systemverdslege1
295813tankerekkja19
295826ufuldendt1
295858uoversynlege6