Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 111 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
295710angstnevrose3
295794apfamilien1
295769aslaksens1
295768autopilot34
295728avideologisering7
295715avisenes1144
295723avisestetikk1
295785avisoppgjeret3
295725avissuksessen2
295733banesåra1
295781blindebukk31
295757boktrykker3
295741bordmanerar1
295742bordplassering3
295780bortvekkistan1
295694demokratisme10
295697demokratismen4
295712einsemder1
295730enkeltfaktorar5
295700ettermiddagspressa2
295706etterparlamentarismens1
295766faglærte64
295763fagmedarbeidarar2
295756fascistoide4
295776flirta3
295705folkeforførarar1
295718forklaringsmodell10
295702framstegpartiets5
295709fridommens14
295707galluptyranniets1
295772gjennomdetaljert1
295751godteposar5
295711gulrotdop1
295774handelsministerium1
295720handverksbedrift6
295764høgtlønsgruppe1
295783informasjonsteneste34
295788journalistikks1
295699klassemotsetningar3
295771komissærar1
295737kommandittselskap19
295797kongefjesket1
295696koplarar1
295701kvasikonflikter1
295750laurdagsbarnetimar1
295714levestandardsauke1
295800lydtette8
295790lysningsblad7
295736marxistleninismens1
295716medieforbruket1
295746medierevolusjonen1
295729medieutvikling4
295721mikroprosessor8
295738misfarga26
295739mni1
295778monopolavis3
295722offsetfinessar1
295724oppkomlingar10
295793orklafamilien1
295789overlat8
295749parkering657
295704parodiane10
295796partiavisenes1
295795partivinklar1
295693personintervju1
295758pjolter50
295713potetprestane4
295791pressestøtteordning4
295779pressestøtteordninga4
295755presseyrket2
295773profesjonaliseringsprosess1
295754profesjonalisme9
295782rammeannonsane1
295708rampelysredaksjonen1
295770redaktørveldet1
295775regionpresse1
295719remington79
295726riksmålsavisene5
295692saksorientert13
295792schibstedfamilien1
295734schibstedkonsernet3
295798separera3
295762seriemonogami7
295743sessa95
295698sjekkeriet1
295784skattebetalte2
295802skillingane64
295695sladreriet1
295744småborgarskapets4
295801spesialaviser2
295732spydstikk1
295761stavnsbandet7
295703stutumpolitikk1
295740synkroniserte12
295691tabloidisering4
295727telegrambyråa7
295731tilknytninga2
295767tilpasningsvanskar1
295717umetteleg62
295759utdanningsmessige3
295747vaktsjefar252
295753vaktsjefen14
295765vaktsjefsjiktet1
295748varesortar1
295752verdiforankring13
295787ynkelegaste5