Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 216 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
295553akkompagnerande6
295672alkoholmengdene1
295545altgjennomtrengjande1
295506angrepstroppane1
295530artianarane11
295477avgangselevar41
295671avisreportasjar2
295564avmytologiserande1
295575barndomsaspektet1
295598barneframsyningar8
295520barneinnslaget1
295573barnemotivet5
295497barnesymbolet3
295594barnesymbolikken1
295580barnetoga5
295670bestefaraktig1
295525bestekleda4
295479bjørkegreiner15
295619blanches1
295508blodlause27
295662blomeelskaren1
295561blåsrussen1
295567bondestover4
295527borgartog8
295519borgartoget15
295681byssar14
295592clio27
295648communitas4
295503crucis1
295522depositurus1
295618dusk121
295664dyrerettar1
295682egalitarianismen1
295607egalitariansime1
295626eidsvolls45
295492familielikskap2
295690feirarane1
295475feiringane11
295623fellesfrukost4
295599formane26
295557fornyingsriten1
295653forstummande3
295534fridomsdag19
295559fridomsklokka1
295656friluftskarakteren1
295490føreseiing2
295574førmedvitne6
295600geertz4
295604gennep1
295531gjennomtrengjeleg6
295517gjennopprette3
295609grensemenneska1
295605grenseoverskridarar3
295493grosso15
295625gyldenløves5
295630hageporten33
295555handhelsing9
295523hestekjøretøya1
295651historieriten1
295685hovudbodet1
295647hovudslagord1
295547hovudstrukturen10
295546hovudsymbola2
295548høgje7
295602idealisering40
295578ikonografi6
295641innviinga24
295621innviingane1
295565intrakulturelle1
295687janteidealet1
295637juvenalia1
295512kanta223
295645karnevalprega3
295558kiminga19
295486kjempesvære9
295669koeffisienten1
295683kollektivistiske4
295686konkurranseverd1
295673konsumerte25
295500kontrasterande8
295554korpsa182
295542kransenedleggingar4
295585kulturmotiv1
295488kulturriket1
295577lekamleggjering3
295660livbåtane44
295550lokus6
295654ludens7
295617luepålegging1
295675lykksalige2
295667menneskelighet30
295584menneskesymbol1
295516mickiewicz1
295551minneriten1
295541minnetalane2
295663minoritetsrettar27
295526modningsprosessen8
295494modo63
295622morgontimar23
295544mundi10
295657muskulært4
295491naisbitts1
295591naturelementet3
295632naturelskar8
295513naturorientert1
295590naturriket3
295583natursymbol2
295552nøkkelhendinga1
295535oppdemmingsrite1
295643overallane2
295478overallar7
295620overgangsritar4
295481overmetta5
295482paradar11
295515pearse3
295576personifikasjon6
295579personifikasjonar2
295484planleggjarglød1
295532polariserer3
295689potensiala48
295572potensialitetar1
295658prima163
295593printemps6
295511privathus49
295502pronorske1
295533protestdag1
295601prydeleg40
295652påkalle25
295514quid5
295485rangpersonane1
295560raudrussen32
295611restaureringsarbeid46
295474rite25
295518riten11
295614russedrakter1
295615russekort32
295627russekorta7
295524russeluer1
295612russepoliti1
295636russepresidenten16
295613russestyret23
295610russetilstanden1
295521russetoget18
295616russeungdommane1
295635russeutstyret1
295595sanseevne1
295489sapir6
295570semiotikar1
295556senex1
295536serviam2
295624sigerstog5
295680sjølvsmiger1
295581skulefanene1
295529skulejentene3
295476skulemerka1
295582skuleorkesteret2
295655skøyarstrekar6
295569smaaguter1
295587stammetilhøyr1
295638studenterlunden32
295483supermaskulinitet1
295631svalesen9
295644svertar14
295510symbolinnhaldet1
295571symbols2
295634synlegaste3
295537taume15
295606terskelmenneske1
295505torgslaget17
295528totalistane9
295586totemisme2
295543transit40
295603trusområde1
295642tryvann17
295496tydingsendringa1
295659tydingsmønstera1
295668uheroiske1
295684uniformisme1
295679unnvikingsrite1
295608usynlegdom2
295650utholar7
295677uttrykkjelege8
295509utviklingstrinn5
295480vaniljeis14
295499verdisett20
295589vikingutstyr2
295676wergelandiana1
295661wergelandisme1
295674wergelandismen1
295568wergelandske5
295629xantipper1
295665økohumanitære1
295501økotopi1