Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 57 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
295456adelsmiljøet2
295453affærane3
295434antirasisten1
295461aristokratar23
295441belgias17
295440blodpengane3
295463bondegamp1
295418bondesamvirke4
295428ekebergåsen9
295454elitistiske14
295460eventyrkongar1
295439fascistpartiet1
295416flaksen36
295425folkesoger1
295472frpu5
295417fylkesagronomen6
295445generalguvernøren30
295467grensestaurar1
295452gutteprostitusjon1
295424hornsrud25
295426håkons24
295455høgrerørsler1
295443jernbaneskinner14
295438jødemordarane1
295464kjøreforbodet1
295433kongerepublikk1
295422kongevalet24
295431kongeverdigheten1
295430kongsmakt10
295429krigstrugsmåla2
295421krossvegar5
295465kølapåsan1
295473laugsfeudalismen1
295420maktpolitikar4
295432monarkistane8
295427motstandssymbolet1
295469pjattar2
295444prinsar85
295462rasehest2
295450samarbeidsfolka1
295459smigre16
295436statsoverhode20
295442storgermansk1
295437storhertugen1
295419talegåver29
295449tilpassingspolitikk4
295451troppetransportane1
295471uh104
295468utholinga10
295446utskreiv1