Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 45 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
295308arketypen6
295291avmerka14
295301bedriftskultur33
295315bedriftsport1
295309bildebøkene2
295285børsnoteringar6
295296eldsøyle2
295320fadesar3
295307fellesmenneskelege9
295322fesjåtalane1
295311fòra12
295324genier19
295316handlaus8
295327husmannsfolk21
295289issørpe12
295294jødefolket28
295290kjake20
295310kvardagsråder1
295330kvide104
295328kviga81
295305leseringane2
295304leseringar3
295299lettvegg12
295303litteraturprofessorane1
295312lønnsspørsmål9
295298meierifesten2
295300menneskehjertene2
295318morgonstund44
295329overdrivast13
295314personalforvalting7
295286skattenivå61
295293skiftarbeidarane6
295295skysøyle1
295325skytsmærrer2
295287smelteomn18
295292sotdekte1
295323statsraad494
295288sørfjord1
295313talentane4
295306telemontør6
295326thelemarkskyr3
295321tilset268
295319tilsetjast163
295317vitlaus75