Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 209 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
295012alderstala1
295092arbei78
295096arbeidsmuligheitene1
295083arbeidsmuligheta1
295113attendeflyttingsplanen1
295078bakdela1
295154bedriftsrelevante1
295105beinkløyvd14
295159bindingsideologien1
295162brumms3
294993busetjingsstruktur2
295099bustadsmarknaden2
295086butikka2
295093butikkarbei1
294991bygderekruttane3
294986bygderekruttar1
295034bygdeungdoms2
295172bygdeutviklarar5
295013distriktsfylke16
294983distriktslevebrøda1
295182distriktsrekruttering1
294997distriktsstoda1
294979distriktsungdom9
294980distriktsvenlege11
295005dytting14
295148elitesatsingane1
295068engesæter222
295137etableringsplanar4
295028feltvitjing1
295011fertilitetsfall1
295074fiskefikseringa1
295147fiskeressursen2
295084fiskestyr1
295008flyttarane1
295000flyttegrunnane1
295006flyttelassa10
295103flyttemotiver1
295187flytteveg1
295167forbause10
295163fornuftsvesen2
295143forskarferd1
295160forskbare1
294988framtidsfaktor1
295139framtidsorientering3
295009fråflyttingsgrunn1
295017fylkesgjennomsnittet7
295019fylkesstatistikk2
295081godkjenslene1
295085gårdbrukera1
295138handlingsfeltet9
294985harmonimodell3
295053heiltidsarbeid17
295175historieoppfatninga1
295161hundremeterskogen20
295136identitetsdanning17
295122identitetsfremjande1
295123jamaldringsgruppa2
295066jobbambisjonar2
295095jobbaspirasjonar1
295101kabalstrev1
295158kjettingen87
294982kjærleikserklæringar14
295110kjøme7
295119kjønnsrollespørsmålet1
295054kjønnstypiske2
295043klasseroma11
295181klekker16
294987kompetansebasert9
295186kompetansebyggjande5
295145kvd3
295018kvinnedelen167
295047kvinneskort1
294978lidveig2
295064listhaug56
295178livsplan1
295102lokaliseringspreferansen1
295109lokaliseringsprosjektet1
295121lokaliseringssamanheng2
295111lokaliseringstad3
295188lokaliseringsutfall1
294994lokaliseringsval2
295075lokaliseringsvalet3
294996lokaliseringsåtferd2
295132lokalsamfunnsrette1
295152lærlingordning3
295124mediaverd1
295094meierie10
295080metern1
295112mismatchar1
295037mobilitetsfremjande1
295117mobilitetshemmande1
294990målskriftene1
295052møreforsking68
295021nettoutflytting6
295061niandeklassingar24
295044norgesmeister71
295091ongdommen2
295128oppkomlingane10
295177overføringsmanøver1
295069paringstida40
295169partneralliansar1
294981partnerbeite1
295108partnerprosjektet1
295097praktikantarbeid1
295171profesjonsgruppa2
295168pønske21
295116redningsframstøytar1
295030redskaper23
295173regionreddarar1
295180rekrutteringsplan7
295015reproduktive30
295038resosialiserande1
295036riksskulen9
295027rimelighed5
295077romsdølar3
294984samanstilte14
295118sannast50
295041sjefsteljaren1
295039sjelekvaler4
295120skissen30
295129skulehald11
295056skulemeistring1
295135skulens147
295057skuleprestasjonar22
295040skulerer2
295048skuleringa5
295100skulestaden20
295126sosialiseringsmessige1
295098sosiallina2
295142spreidtbygde3
294999spørjeskjemagransking1
295127stadbinding1
295125stadsidentifiserande1
295189standfuglidentitet1
295029storstenet1
295026strande80
295153studiemotiverte1
295156studietidas1
295174styrlege1
295024sådane3
295089særle2
295183tankevekkjarane1
295170teletorg3
295155tenesteplikt8
295114tilføying74
295106tiltakskonsulentens1
295165traker1
295025ugjæstmilde1
294995ungdomsflytting3
294977ungdomsmobiliteten5
295144ungdomspolitikk46
295146ungdomsressursen1
295001ungdomstilbod24
295035utdanningsambisjonar1
295042utdanningsfrekvens1
295050utdanningsfrekvensen1
294992utdanningskravet6
295065utdanningsorienterte4
295082utdanningsplanen1
295131utdanningssamfunnet37
295134utilstrekkjeleg3
295049utkantens4
295051utkantklokkaren1
295179utkantkommunens1
295164utklekt7
295149utorienterte1
295166utreisetidspunktet1
295007utstraumen2
295079veia26
295151vesterålingar1
295023visdomspotensialet1
295067wiborg58
295140yrkesorienterande1
295055yrkespreferansar1
294998østlandsbygd2
295157øverdal5