Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 107 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
294951abstraksjoner1
294933abstraksjonsnivå10
294937alderstrinnet11
294914allmänna5
294873arbeidsoppgåva31
294880arveloven3
294917avläsa1
294955barnetrinn11
294896bivrost3
294970blodfattigdom2
294928bokpermane3
294888brannsår40
294921chodorow3
294919elevspråk1
294918elevtexten1
294950enkeltfaga2
294952fagene27
294957fagplanen23
294953fagskillet1
294899fagtradisjonane3
294940festast104
294941forståingsgrunnlag2
294958forutsetningane12
294881fremmendspråklege1
294878generaliserande17
294875godkjenningsordninga50
294872godkjenningsordningar14
294877hokjønnspronomen1
294913hög12
294974individnære1
294931informasjonsberande1
294932informasjonstettleik1
294929informasjonstettleiken1
294942innfallsport49
294904kjønnsrelatert9
294901kjønnsrolle10
294902kjønnsrollen2
294935kompakthet1
294961kulturgeografi3
294927kunnskapseksplosjonen1
294907kunnskapssynet10
294890kunnskapstradisjon3
294871kunnskapstradisjonar5
294893kvardagsnivået2
294971leksikonlærebøker1
294936leksikonstilen1
294874likestillingsgransking1
294910likestillingsprisar2
294884lærebokforskarar1
294945lærebokkonferanse1
294934læreboksjanger1
294909lærebokskriving1
294930læreboktekstane3
294976læringssyn8
294939læringteoretiske1
294870løkensgard25
294882mannsnamn203
294895medleving6
294903motsetningspar9
294926moulton4
294962naturgeografien1
294898normar6
294967objektivitetsidealet1
294922oppdratt56
294973personlegdomsutvikling4
294876pronomenbruk2
294916prägling1
294911rettslære10
294883rollar25
294960samantrengd12
294912samfunnsretta6
294923samhørigheit4
294944sektorfragmentering1
294966sjangeridealet1
294963skaparens5
294879skattebetalar11
294915socialisationsvillkoren1
294948språkmønster3
294900språkproduserande1
294975spørsmal3
294965stoffmengde2
294968stoffpresentasjon1
294972stoffutval7
294886symmetritypar1
294925tolkingsoppgåver1
294869torlaug23
294943tradisjonsoppløysing1
294905underbygging11
294956ungdomstrinn33
294947vanskegrad45
294894vitskapsnivået1
294891vitskapsspråket5
294906vitskapsspråkets1
294908vitskapstradisjonane1
294887vitskapstradisjonar3
294892ytringformer1