Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 141 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
294746)kjensla1
294747)tanken1
294853)vitskaplege1
294771agar22
294783agnin1
294792antagonistar8
294730appetittvekkjande11
294743auditive19
294835bevegelege8
294836bjørkan20
294812bori211
294773breikrona2
294825brædd15
294794disseksjonskniv1
294806disseksjonskniven1
294757domedagen24
294845driftsaspekt1
294755driftskaos2
294796driftsposisjonen1
294790driftssoget1
294777dødande2
294851epistemofili1
294748feilplassering7
294859ferdigforma6
294837fivreld88
294781flygjelen1
294739folkevisestil1
294855formelkunnskap1
294738formvariasjon3
294759fotefár1
294854fullkoma10
294846føddest50
294841førindustrielt13
294760føtar52
294833gavmild21
294807geværkula1
294848gjennomglødd4
294729gjennomglødde1
294815gruvedriftsmetaforen2
294829gruvenæringa1
294809gråsteinen13
294800hjernevegar1
294827holdet71
294802hærda2
294779insiktene1
294862intuisjonar4
294822ivi73
294754kartesiansk3
294789kjenslegangen2
294734kjensleløftande1
294849kjenslun5
294828kjenslur155
294843kjærleiksrelasjonen1
294804kjøld89
294801knivsbladet5
294821kolrøyken11
294782konnet135
294750krop20
294752kroppsteoriar1
294756kroppsøkolog1
294868kroppsøkologi1
294826kulur86
294866kunnskapsinstitusjonane4
294852kunnskapslyst2
294832kunnskapsproduksjonen14
294834kunnskapssøking2
294749kvindeforskning1
294785lekams3
294795lemar11
294731leseenergi1
294861livslov13
294745livsspenn1
294814losnar211
294736lyrikkelskarar1
294737lyrikklesaren1
294865lærdomens5
294816malmvegar1
294767mannahugen21
294763mannetankar1
294839mannetanken6
294842mennesketanken7
294863menneskjet99
294793menskjet2
294840metaforbruken1
294830metaforprodusent1
294813minar2
294858myriader2
294765naturmetaforar4
294733oldemorsgenerasjonen1
294740rapsodiske2
294727refleksjonsenergi7
294797rispar32
294742rytmestruktur1
294772røtar35
294786røyning8
294762sivilisasjonskritisk5
294751sivilisasjonstretthet1
294788sjelslandskap1
294761sjølvpåførte6
294819skjek100
294818skrallar7
294811slæst164
294770solfyllt8
294820steinan19
294810steinbor1
294817stigeren370
294798storknar30
294728strendan3
294803stælt4
294864syttifjerde1
294766såmann9
294768søkkjet1
294758tanke?1
294808tankeaktiviteten1
294791tankekniven3
294844tankeprosessen5
294735telemarksnatur2
294847tidarblenkar1
294780toet43
294744totalbilete9
294831trojer1
294838tungfødde1
294784tyngdi66
294741urima3
294805utgangsposisjonen8
294778utøymde13
294774viljugt84
294776villanveg2
294867vitskapskritisk2
294857åndeleggjering2
294764økobalanse2