Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 64 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
294710aldersspesifikt1
294726besvergingar1
294699bodskapet49
294664byrde169
294676elevanes29
294679elevrolle2
294705endringsagent2
294725endringsprosessar36
294711forbrukarfenomen1
294665foreldras67
294690forsakingar8
294722fristilling51
294670gymnasprega1
294691handlingskompetanse13
294692handlingskompetansen2
294718individuering1
294682internasjonalitet3
294662karrierealderen1
294704kohort8
294721krisearta3
294685kunnskapsomgrep3
294686kunnskapsprosessen1
294700læringsmessige3
294697læringsprinsipp1
294681masseutdanninga2
294693metodekompetanse3
294714narcissistiske2
294688nysgjerrigheit24
294671omkvalifisering1
294672opplæringssystem7
294716personlegdomstypar4
294694privatmenneske7
294696samfunnsdeltakar5
294673skolereforma7
294675skoleslag12
294680skoleslaget16
294684skredet216
294661slusast5
294715sosialiseringstype1
294717sosialiseringtypen1
294687streben11
294723studieplass168
294708særprege1
294678timeplanlegging1
294713trendsettar9
294677undervisningsorganisering1
294703ungdomsforskinga1
294706ungdomsgenerasjonar2
294701ungdomsrolla3
294724utdaningsinstitusjonar2
294702utdanningsplanlegging3
294674utdanningsvesen5
294666utstøtingssamfunnet1
294695yrkesdeltakar1