Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 132 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
294434andropovs1
294468angelsaksiske55
294467antimarxistiske1
294516antipodobnyj1
294492arbeidarmassane5
294407arbeiderklasse5
294454austekspertane1
294482austforskarar1
294466austforskinga1
294412austgrannen1
294420auststatforskinga1
294415auststatseksperten1
294400auststatsforskarar3
294402auststatsforskinga2
294510barma29
294499beringssundet1
294458beskrivinga46
294489blodprisen2
294485bolsjeviksigeren1
294517bolsjevismen20
294427bresjnevistiske1
294433bresjnevtida2
294438bruksanvisning17
294481bulatov1
294500demonterer8
294408despotisme6
294405eksperimentale1
294455emigrantframstillingar1
294443empiristene1
294419faghistorikaren3
294444feberaktige4
294524februarrevolusjonen27
294514feildatert7
294529finskebuktas1
294488forbrytarveldet2
294504forkasting36
294425forskaropphald3
294404fremskridt43
294496frigjeringskampane1
294495føregreip21
294506føydalvesen1
294479gdljan1
294475gennadi1
294406grundvold27
294508hansaforbundet1
294512herberstein1
294428husaks1
294413høgrefløy12
294530høgskoleutdanning26
294460idiotsystemet2
294461idéutvikling11
294526jurydomstolane2
294429kadars1
294432kjempen26
294414kjetsaas2
294498kolahalvøya56
294520kolhosbonde1
294493kolonifolka5
294422kolstø24
294431kolstøs4
294446kriseområda2
294494kulturelite14
294440kulturlån1
294416kulturvitar1
294527kvartsekel1
294474kyrkjefedrane12
294484leninregjeringa1
294476lisichkin1
294513liveigenskapen39
294515låneordet1
294521marxismens12
294471meiningsfrendar11
294439moderniseringsforsøk1
294403mægtige38
294436nasjonalitetsproblema2
294463nedvurderer12
294501nobelforedrag3
294453nordistane1
294445nærbilder3
294507opplysningstid9
294450oppslagsdata1
294409overtro21
294472partifilosofen1
294452plansystem10
294511postnik1
294456poststalinistisk3
294505religionsfilosofane1
294430reportasjereiser5
294470rethinking2
294486robespierres3
294457russlandshistorie1
294449røssums2
294487saboterande1
294447samtalepartner14
294421samtidshistorikaren1
294417selnes32
294477sjefsetterforskaren1
294442sjølvmedvetne3
294418skjeggfagre1
294532sosialiststatane2
294483sovjeta1
294464sovjetepoken3
294490sovjetfolket3
294469sovjetologien1
294497sovjetsamfunnet4
294522sovjetstatens1
294423språkskolering1
294491statsmonopolitiske1
294528steinfelds1
294426studentspråket1
294502svartmålinga6
294401systemforandringane1
294478telman1
294518tikhon2
294480timur9
294465totalitarismeskolen1
294525tsarrussiske1
294473tsipko1
294523tvangskollektiviserte1
294503unøyaktigheit1
294437utfylt93