Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 59 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
294136almennheten3
294157ammer44
294159avbildingsmåten1
294148bildeelement2
294155bildegjering1
294181bildeindustrien1
294121bildeutsnitt4
294180bildologien1
294132deklarasjonen53
294151faktainformasjon25
294178fargeglad18
294141forhåne2
294137forhåner1
294149handlingssamanheng2
294139kjerneorda5
294123klesverksemda1
294176kultgjenstandar1
294133lovføresegner78
294162monumentalisere2
294175målarateliera1
294174oversiviliserte1
294124rasane105
294140rasediskriminerande4
294160rasemotsetningar1
294131reklamekampanjane7
294170reliance5
294168represents2
294143ringeakte4
294125ruteknusing24
294167salsobjektet4
294130samanlenkja3
294169self16
294164sinnsbilde1
294144situasjonstypane1
294146situasjonstypar4
294135spres34
294171strength13
294122tekstinnslag2
294153transkulturell1
294138trosbekjennelse4
294163tunisiar4
294127tåregassgranatar3
294165urmora2
294147velfødd22
294128venstreradikalarar5
294142verdiladd8
294173visualiseringsstrategi1
294145visualiteten3