Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 159 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
293984aktivitetsbøker2
293971allergitesta2
294102annik4
293989annonsør6
294110argumenterande9
294005bamsane16
294117barnepsykologien3
293979barneverd2
294068beinbygnad5
294020bestemors22
294036biletbokmarknaden1
294106biletboktypar1
293968bilmodellar55
294082bokillustratør4
294088brandvold7
294111byråmetaforar1
293972dokkehus11
294006dokkemannen3
293973dokkevogner2
294008dopheide1
293998dopheides1
293997dukkebutikken1
294007etasje(1
294027eyvin28
293988formidlingsledd3
294043furunålsbalsam1
294013fyffes2
294118gjennombrotstid3
294115globoidøskje1
294065gymnastikktabell1
293990handelens44
294101hansabrusen1
294076helsebiletbøkene1
294000hilditch7
294073idrettsmerket12
294107ikoniske19
294108ikonotekst1
294049kaminen33
294104karikering9
294067knaske10
294042kolloptin1
293969konversasjonsleksika1
294024kooperative54
294022kooperatøren5
293985kortsjangrar1
294048kringkastingsbevis1
294009krølle22
293975køyreeigenskapar92
293999leiketøysforretning1
294003leiketøysforretninga1
293970leiketøyskatalogane1
293994leiketøysprodusentar1
294023leiteaksjonen201
294058leveregler5
294109linjeføringa12
294051lisensavgift5
294089lorck11
294041makaroni21
294031matmonsen2
293961melange9
294119mellomkrigssamfunnet1
294063militære(1
294116monumentalmaleriet1
294079murstad14
294070mødrehygienekontor3
294066møllhausen3
294011negerprins2
293978nyfrisert8
294075oppøving16
294092othar2
294060ovrums1
293977parkeringhus1
294113parodieringa2
294114pliktvandring1
294084ploging1
294078polarferd1
293996reklamebiletbøkene8
293962reklamebiletbøker5
294096reklamefigurar1
293981reklamekatalogar1
294081reklameteiknar5
294087reklameteiknarar3
294026reklameteiknaren1
293991reklamevillige1
294112rimnauda1
294100rundkinna8
294061sakprosatekstane2
293963samlingsplass112
294046samvittigheten31
294103saxegaard7
293976serviceverkstad4
294052sjangerkatalogar1
293982sjangervariantar1
294080skibindingar7
293965skinnbind7
294086skistavane23
294083skiteknikkar2
294105skjematisering7
294016skopussar4
294010skopusseren3
294017skosverte1
294056skulesjangrar1
293966slankekurar9
294077smaagutternes1
294012sommerfeldts3
294040sopps8
294004sovedokkene1
294074speidarromanen1
294071speiderguttforbund1
294072speiderpikeforbund8
294054spenningsforteljinga1
293967spottprisar1
293964sydenreiser14
294064tannhygiene6
294062tannlegar204
294028teiknarforbundet1
294093thorsrud42
294034tomten64
294038trafikkbok1
294055trafikklæra1
294045trafikksynder7
294001trangvikposten4
294032trestampen3
294044urmaker38
294085utforbakkar6
294069vademecum5
293992vareformer3
293993varekatalogane1
294120varekatalogar3
293987vareproduksjonen18
294033vaskebrettet4
294035vaskepulver21
293980verdiprioriteringar4
294029walle43
294090wangensten9
294094yran2
294047ærlighet7
294014øgland9