Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 23 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
293016avhengigheitsband1
292993bankdirektøren12
293005drøftig1
293010estarar24
293003estaren6
292995faghistorie4
292994fiksjonssjanger1
292999forfattarmotiv1
293013ordmengd3
293002overforenklar3
292996overgangssone5
292997problemromanar3
293009quislingproblemet1
293001rakvere7
293012rakvereborgarane1
293008samvetsproblemet1
293014snakkesalig30
292998stoffvalet5
293004tsarmakta1