Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 156 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
292901)ne1
292946agitasjonsmøte6
292933amtsnamna3
292953arbeidarpartirepresentant4
292881attåtprodukt3
292893aunet6
292854berst77
292966birketvedt7
292931bispedømmenamn2
292967bjørketvet1
292983bortset9
292907brukarkrins3
292913bruksnamn139
292965bustadnamn81
292925bygdemålsuttalen1
292938bynamnstridane6
292937bynamnstridar1
292895bøyingsverk4
292843daglegtalenamna1
292849danskskrivne1
292857dobbelkonsonantar1
292927einskildendringane1
292839etermedietid1
292964etterdønningane35
292918farsnamn5
292975fastsettes45
292864fonn338
292941fosna62
292939fredrikhald1
292940fredriksvern39
292968fredskjær2
292969fresjer1
292880fritzner54
292932fylkesnamn9
292884gaardnavne26
292848gardsnamna51
292921gardsnamntypen1
292915germansktalande1
292844gjernast51
292886granskingsmetode3
292887grunnpilaren37
292905hallingmål13
292930hammerø25
292949hardsette23
292928heradsnamn8
292929hitteren2
292863hjælle1
292956hovudrettesnor1
292859hæggholmen1
292981ikkjefagfolk1
292922importnamn1
292867inkonsekvente10
292874inndelingsnamn5
292897jamstellingsvedtaket63
292985kodifiseringar1
292954kohtske2
292978komitéinnstillinga14
292910kommunenamn25
292838krunglet2
292950kulturstriden21
292916landrø25
292990landsgyldige11
292898landsmålsløysingar1
292891landsmålsnormalen6
292861ld14
292846lydrette6
292894lydverk9
292926lærdalsøyri321
292947massedemonstrere1
292851matrikkelen771
292879matrikkelrevisjon1
292896medierande7
292850misskrivne1
292988monnaleg1
292871munthes26
292962målførenær2
292976namneflora1
292878namneformene28
292908namnefrekvens1
292888namnegranskinga2
292906namnegruppa4
292877namnekommisjonen4
292980namnelov2
292934namnenormering2
292902namnenormeringa2
292955namnenormeringssida1
292882namnerevisjonsarbeidet1
292979namnesaker13
292936namnestridane11
292836namneverk17
292847namneverket25
292883nasjonalverk1
292862nd36
292958normalmåla2
292889normeringsarbeidet17
292963normeringsstrid1
292957normeringsvegar1
292872norskdomsline1
292892ordleddet1
292869ortofonisten1
292919patronymika2
292845programdebatt4
292865rettingane23
292873rettingsliste1
292935rettskrivingsendringa8
292989rettskrivingspraksis1
292852riksjordeboka1
292986riksmålskonservative1
292959riksmålsnormalen7
292973riksmålsrepresentantar1
292987riksmålsskriftformer1
292961riksmålstilhengjarane2
292904riksmålstilhengjarar1
292885ryghs38
292890skrifspråket1
292842skriftformene43
292860skriveformer2
292876skrivemaade14
292923slektsnamnendringar1
292917slektsnamntypen1
292875sprogrigtig1
292971språkfredskomitéen1
292856språkprogramdrøftingane1
292951språkstridsspørsmål1
292991stadnamnformene1
292837stadnamnlov9
292924stadnamnnormering5
292984stadnamnnormeringa3
292960stadnamnuttalen1
292974stedsnavns1
292868steinehjem1
292900stokka(1
292920svensen131
292840sylan(1
292952tabellene4
292912tettstadnamn2
292992tradisjonsekte1
292945trefning6
292866usystematiske5
292841vermeldingane9
292914ættenamn3