Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 41 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
292441amerikanskdominerte1
292415behandlingsformer43
292431bibliotekstudiar1
292448dialogforhold3
292429etterarbeid72
292422fagretningar11
292446forfattarverksemda5
292424grads13
292436gradsnivå6
292427heler10
292425innføringsbøker7
292417innpoding2
292416kvikksølvspreparat1
292430litteraturarkiv1
292421lærebokmarknaden2
292419læreverket15
292439motakarar1
292428mottakargruppe3
292440mottkarar1
292444nærskuld1
292438ofe7
292432originalreferansar1
292420penicilinet1
292447rekkefylgja15
292443småblokker1
292450småfeila3
292445språkstil2
292442språkstilen3
292418syfilisbakteriene1
292414syphilis6
292449tilbakespelet2
292454tilbringa44
292434toppnivået51
292413treatment20
292433tunglesen4
292426utdanningsgrupper19
292423utgje8
292451utpensling3