Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 70 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
292297aktpågivande3
292230allemagnes1
292278annektere8
292285arndt28
292284austerrikes3
292227biddiss2
292276ekspansjonsplanane2
292283elvegrensa1
292298engstelegare1
292245fargekart8
292248fyrstedømma3
292249fyrstehuset7
292235grannefolk15
292247grannefolka3
292236grannestatane6
292291grenseendring61
292262grensespørsmål12
292270grensestatar1
292273grillparzer1
292265grossdeutsch3
292293grossdeutsche5
292260grossdeutschland4
292252habsburg9
292239habsburgarane9
292267herskartittel1
292228herskeområdet1
292250hohenzollern70
292234innringinga2
292238keisarane84
292244keisardømme5
292240keisarstyret2
292266kleindeutsch1
292261kleindeutschland2
292281krigsskuld1
292295ksse5
292263madjariske1
292256metternich14
292229mittelland8
292287nazisiger1
292231oder34
292253omveltningane5
292246punktmålar1
292268rennestein7
292255rhinland4
292289samordninga177
292233sentrumsområdet138
292296skifting101
292288slavarar19
292290sovjetokkuperte1
292258statsstruktur5
292274tordna77
292294tyskand2
292282universalmiddel4
292280versaillestraktaten6
292232wisla5
292251øydemarkene8