Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1991: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1991

Av i alt 210 ordformer var 196 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
292100akebretta4
292198allmenning49
292200allmenningane18
292048antenne89
292180berstad94
292075bløytekaker1
292177boone8
292226bremselengde9
292201brislingen53
292123buområdet12
292206byferdene1
292174byungdomen12
292118bærepose4
292035caféen2
292095deromkring20
292087dialektskilnader11
292172dressjakkene4
292063dyremat16
292158etnologane4
292126fagforeningsveteranar1
292093fagtittel1
292115familiemøte7
292170feilrapporterer1
292195ferjefri103
292122festervoll36
292205fiskemerane1
292186fortids74
292188forvaltningsoppgåve3
292044fylkeskulturplanen1
292069fyllket4
292167glorifiserer8
292088grensenær3
292053gruppere24
292117grusgang2
292099grusgangar6
292101grønmala3
292072hagleta1
292058handelslagsfilial1
292153handlingsskjema1
292038heidane17
292151heimbygdas2
292052holdningsmålingar1
292031hordalandsbygder1
292133identitetsbilete1
292137identitetsbyggjande8
292089identitetsforvaltning11
292154identitetsgrensene1
292141identitetsgrenser1
292034identitetsrelasjonar1
292136ideologiformidling1
292086informasjonsrikt2
292160jeggle1
292120jordfresar1
292171kaiveggen1
292082kassettspelarane2
292194kirkering1
292184kirkevaag1
292157koblinga8
292042kollegaskap1
292067konsumkulturelt1
292161korff1
292068kosthaldsvariasjonar1
292108kristensosialistar2
292148kulturbudsjetta4
292041kulturforskarens1
292054kulturforskjellar24
292147kulturforvaltarane1
292039kulturforvaltarens1
292191kulturforvaltning10
292190kulturforvaltninga7
292129kulturhistorikarens1
292163kulturingeniørar1
292162kulturinstitutta1
292131kulturkampen25
292047kulturkarrierar1
292112kulturmangfald6
292146kultursjefane4
292111kulturvariantar1
292182kulturvernande1
292037kunstmålarar23
292189kunstpolitikk3
292071kvitsøy54
292196kyststamveg45
292152labyrinten28
292064landsgyldig11
292149legitimeringsbylgjene1
292070levergryta1
292046limstyrke1
292224livslangt61
292187livslygna1
292084lobbyapparat2
292221makttilhøvet5
292165marknadsprofilerte1
292085mediaekspansjon1
292065mediatemaet1
292114misjonssambandets3
292090musikkval1
292040myndighetsområde3
292116naboparet4
292073natronslappar1
292074nordtveitgrend4
292109normsentra1
292199næringsskifte1
292215offentlegheitssamfunnet1
292143oljependlaren1
292211opinionssamfunnet4
292130organisasjonsformene20
292169overrapporterer1
292139pensjonsforventningar1
292132personlegdomstrekk18
292125pietisme91
292102pilskassane1
292050plasseringar356
292077potetchips12
292207praksissida1
292091pratetema2
292121prefererer2
292119privatfest30
292092profesjonslojalitetar1
292150regionskjemparar1
292202revegardane12
292103rislampane1
292030roots36
292097rosenstein5
292113rosensteinen1
292216saksområdet43
292192samfunnsplanlegginga20
292203sandfrakten1
292197sentrumsgate7
292173skuggehuene1
292124skulemusikkens1
292155slektledd11
292105småbedrifta1
292104småflerra1
292032snøbar2
292096sosialpedagog1
292142sosionomheim2
292164spesialkompetanse119
292156springaren53
292193storhendingane10
292217storhendingar12
292128studentlagsjentene1
292043sørvestlending2
292178søvnfrosne1
292062tilbodsvarer5
292098torvgrodde1
292183tradisjonsforsking1
292057tradisjonsvariasjonar1
292033turrfrosen1
292168underkommuniserer9
292145utdanningsbestemte1
292159utz1
292204veksthusa10
292138velferdsstatens30
292219vâge2
292181wallendahl4
292045zahlberg1
292185ættedraumen1