Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 296 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
291718agnskjælgræving1
291984arbeidarmiljøet14
291810arbesmann2
291986artistliv4
291789askov129
291711avisdikt1
291836bakkeknausar2
291812bandsverket1
291758befolkar6
291973bekreftinga1
291921beltes6
291941berj1
291755bilderegister1
291943blåa10
291912blåhøsongann2
291972bokhandels2
291717bokmålsforfattarane2
291704borgegjorde6
291815brøste20
291804burd21
291750bygdediktet1
291784bygdegrenser1
291951bygderomantikk9
291806bævred1
291931bøgda3
291934bøgde3
291992bøkseth1
291965dagin2
291895dalgard58
291899dalom62
291865dativa1
291918debutverka1
291870deils30
291849depel11
291902dialektdikt2
291738dialektdiktaren1
291994dialektdiktet1
291916dialektdikting3
291733dialektestetikk1
291781dialektgrunnlaget2
291714dialektlyrikk2
291701dialektlyrikken4
291712dialektpoesien1
291917dialektprega4
291975dialektvisene1
291968dialektviser1
291988dillan15
291906dovresno6
291824drømmåm1
291978dyrtida31
291771dår5
291839farafant3
291816feill2
291914fjellom98
291868fleirtalsendingar2
291948folkehøgskolelyrikk1
291886folkehøgskoleorienterte1
291897folkeminnefest1
291726forfattarideal2
291995forfattaridentitet3
291880forflater1
291853formoppløysinga1
291757forsvarslyrikk1
291861galgberget4
291875gammaltrøndersk1
291751gauldalsbygdene1
291743gauldalstraktene1
291843gjenteføter2
291869gjerningsord18
291898gjetom1
291963gjønøm1
291739globusforlaget3
291777glå1
291764gløre1
291833gløser72
291807graaten449
291763gren53
291910grevleggje1
291942gråa5
291827gråvå2
291938grøna54
291785gudemennesket3
291834gulgrå16
291862hagamannen23
291920hamret55
291872hankyn7
291954haustminno1
291915heilheitleg23
291867hera221
291837himmelblånen3
291901himmelteiknet2
291971hjorten865
291855hundradtusund7
291923hundradvis71
291937høe12
291799ikkj3347
291747imitert42
291877individualitetens4
291730innhaldsplanet6
291858isberget12
291794juleforteljing11
291795julgrana1
291803kjæk35
291818klean5
291790klekkeri54
291801kofer5
291922konstruksjonsnorsk1
291990krogshus1
291888krokanns7
291715krydring9
291787kultens2
291993kulturstyre11
291702kunstlyrikken1
291720kvarttynna1
291813kveill5
291966kvel17
291944kåpå1
291826kåvå5
291819larve18
291840lauparskor4
291762lauvrik10
291873ljodjamning2
291780ljøs15
291710lokalrevyar4
291740lotusland2
291911lyrikkambisjonar1
291700lyrikkdebut1
291903lyrikkproduksjon1
291829lyrikkproduksjonen1
291956lågåbrinn2
291779låvå13
291734manér29
291775marimesse12
291754meldalen12
291929mennesketale1
291857metrikken1
291716miljørapportar1
291960minno1
291996minusverdi1
291756motivrekker2
291825muru28
291863målføregranskning1
291822møyes2
291722namdalingan1
291913nordan42
291746normalnynorsk7
291828nylagingar18
291753nærsynt55
291866ogndala1
291788ogndalen10
291831oppattrykt1
291927oppdaling1
291891oppdalsdiktar1
291896oppdalsmål2
291925oppdalsmålet1
291879opphavelig1
291955ospinn1
291851padda82
291878personlighetens4
291835piggut3
291856rallaren129
291969revyhefte1
291970revyviser4
291852rimdiktet2
291707roan63
291889romanproduksjon1
291774røsslyng39
291977samfunnstoppane9
291974sammanheng2
291930samtalekunsten2
291752samtidsbevisst1
291932sanningsnivået1
291731scheflo34
291985scheflos1
291821sengjen2
291884setrom31
291890setroms3
291772sjølvbevisst11
291924skildnad15
291793skillingsviseprega1
291723skjælplog1
291936skoga10
291964skuggan6
291845skymring3
291759slektin4
291728snevrare63
291844soleglad64
291983spritende1
291729språknormene22
291800spurgte38
291798spælle1
291796standsforskjellar1
291725steinkløv1
291749stemningsbildet1
291724stenkløv1
291949stilideal15
291802stillhed1
291904stilmønster7
291782stipendreiser1
291760storofsin1
291860strofemønster1
291940strupe63
291838sumarfjøs4
291745svingningar27
291946synnavind8
291727systemtru1
291776såmmårn1
291823såvå7
291894sæteren20
291928tamen16
291773temakretsar1
291874tingord2
291814tongt17
291808torberg167
291832trall45
291732truverdigheit10
291748trønderdialekt12
291713trønderforfattarane1
291989trøndermål5
291809trøndervisur2
291991tunur1
291953tvilens7
291778tålå17
291919ukunstneriske1
291708ungdomslagsprotokollar1
291876uppdalbiografi1
291881urspråk6
291786urtrønderen1
291744utsegnsmåte1
291817vakkjin2
291770veialeet1
291820veillte2
291805vikan41
291741villan57
291703vinsvaal1
291719vinterarbeid21
291791vinterkurs9
291742visediktinga1
291841visetrall3
291882volapyk3
291939volla10
291797vørraa1
291765åresten1
291952ættebindingar1
291945ór11