Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 78 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
291672animalsk36
291678apeteorien1
291648autoritetstrue1
291679azerbajdzjanarar1
291696barneregler3
291691bastardiseringa3
291625besudla2
291639diskurstypar1
291687elastisitet8
291624erkeenglar8
291650erobringslystne1
291663fastslåing6
291656fredsæla3
291699freistingane46
291641grensesetting20
291652hjartegripande9
291659identitetskjenslene1
291644kalveskinnsbinda1
291685kontinentalplate1
291631konversasjonane1
291643luktande15
291684maghreb56
291651menneskeforståing7
291675menneskelekamet1
291694metaforiserer3
291689mulismane1
291632namneorda1
291633nasjonalismens12
291637nasjonsnamn3
291673nattverdsgjestene12
291674notidas24
291653opprulla9
291654ordkløyvingar1
291686osean17
291682overskueleg30
291621parafraser2
291695parafraserer3
291645randstatane3
291642realitetsgraden1
291664realitetskarakter1
291661redselsvekkjande1
291667religionsskilnaden1
291623rygglaus3
291658rysjkov1
291697sabelraslande1
291647sant?1
291668semiotiske44
291662setningsfabrikk1
291692setningsfabrikken1
291634sjølvbestemming6
291676skapingsforteljinga6
291629solte7
291646stormaktambisjonar1
291681stormaktsambisiøse1
291649støveltrampande1
291626sølet21
291640talestil3
291627teikneforståingane2
291636teikneteoretisk1
291666teikneteoretiske3
291628teikneteori3
291622teikneteorien2
291655teiknteoretisk1
291670transsubstansiasjonen1
291693tvitydingar1
291635uforlikelege13
291698uimottakelege1
291677utestengjer3
291671vegetabilsk30
291630veltempererte3
291690væpning86
291669åras20