Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 24 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
291379dansehus7
291362fjernlyset2
291374folkedansarbeidet4
291368færing130
291377færøydansen29
291360gutekultur2
291369heimstadsforeiningar1
291366høgtgåande1
291380illusjonsbilde1
291361jentekultur1
291359kappkøyrer2
291358kulturpåverknader2
291363køyringa340
291375lukkeland10
291367lågtgåande1
291372norskdomsmenneske1
291378røykstovene39
291365sauekjøtet18
291364skilsmissegrunn1
291373songskattar17
291376symbolnasjonen1