Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 54 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
291349anliggande8
291335ansvars10
291322arbeidsstyrkar1
291312avliding2
291334avspenningskonferansane1
291318blokkdelte3
291309eurologien1
291330europahær1
291310eurosentrismen3
291338fangeinstitusjonar2
291353felleseuropeiske77
291342fjernsynsmonopola1
291341folkefengsel1
291328folkestyrets2
291313fråseie4
291339føregir2
291303gløde30
291301gobelin9
291302gobelinet1
291337gramsci6
291331handelsblokk3
291304hedensk13
291333helsinkidokumentet1
291308himmelhøgt60
291324hinterland3
291311historieskapt1
291345hovudagnet1
291332idékrig1
291329integrasjonsprosessen23
291354kampoppgåve1
291321kapitalinteressene12
291323kappgang43
291348keisarbyane1
291355kjetteri16
291327klassenes2
291305klassisismens11
291317kristenthumanistiske1
291350kulturimpulsar31
291352kulturproduktet1
291351kulturproteksjonismen1
291314landevinningane8
291319løya26
291347mahal23
291315mareliknande1
291336motstraumsfolka1
291316samfunnsformasjonar7
291326stendenes1
291320stormaktskalkuleringane1
291307sundsprengd10
291346taj29
291306tidsaldrar16