Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 152 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
291218agitatorane5
291164alkoholtest2
291196aluminiumssøyler1
291287armrørslene4
291211bataljonane9
291160bedøvd33
291158bedøver12
291263bjørnegjætarane2
291247bondetørkle2
291155brunbjørnane2
291212deda1
291237diplomatkorpset11
291224dobbeltgjengar6
291175doggvåte16
291267drivarane89
291150dyrehagen625
291176dyrlækjar20
291230dødssikkert1
291179eikestammane1
291197elektromagnetiske64
291209fallskjermjegerane4
291234fanar1
291166fangevogn1
291272feltkikkerten2
291270flekkjer92
291200flyvåpnet8
291288fortissimo6
291290fortulla44
291269fotlenkjene2
291283fotlina1
291206frontliner8
291257førstepresident1
291294gjennomborar3
291195gjennomvætt1
291236gjestehæren1
291161glipper21
291281gurghiu1
291167gurghiufjella3
291273heilspenn16
291295herførar71
291185hestekadaveret2
291205hestelik1
291271hjørnetennene9
291219høvdingen81
291259ilie1
291184ingeniøravdelinga1
291186ingeniørsoldatane1
291193ingeniørtroppane1
291243insignium1
291208intervensjonstroppane1
291149istván6
291240jaktfyrstar1
291250jaktgeværet3
291223jaktklede4
291207jaktområdet12
291194jaktslott5
291172jaktslottet5
291203jaktstigen4
291261jaktstøvlane2
291245jaktstøvlar1
291192jakttårnet15
291293jegaren10
291198jordinsekt1
291279kampsituasjonen2
291215karpatane11
291282kjempebjørn2
291226knallraude17
291220knallraudt10
291216krinsbyane1
291225kveldsskyminga2
291174landsknektar7
291228laupegraver2
291171lauvskogen99
291210livgarde17
291201livgarden14
291173lpusna4
291188lysningen27
291221lâpusna1
291255manea2
291162marosvásárhely1
291235marsjrytmer1
291280meisterskyttarane3
291278meisterskyttarene1
291199middagsleite55
291286militærorkesteret2
291182morgonskodda7
291169morgonstilla18
291170motorduren33
291152mures8
291256mánescu1
291154nattalarmar1
291251nicu1
291238offiserskulen2
291202omlægrar1
291217partifolka2
291248presidentparet46
291249privatsekretæren5
291296protokollsjefen1
291241purpurraud5
291242putene58
291190rampe42
291213reghin2
291277regitabben1
291189riggar89
291214sigraren10
291157sirkusfolka3
291276skarpskyttarane3
291266skogforvaltinga5
291264skogingeniørar1
291180skogoppsynsmenn1
291265skogteknikarar1
291300skyttaren198
291204skyttartårnet1
291159spesialbygde37
291298statshymna1
291156statssirkuset2
291274steilar16
291260stigetrinna1
291181stikksåra1
291227stålgråe3
291285stålløkka1
291178stålsperrer1
291284ståltråden17
291268svaiande17
291246sølvrevkåpe1
291153tenestestaden3
291299teppetrekte1
291163trafikkpolitiet4
291244troféar3
291191tryggingsutstyret4
291151tîrgu5
291252ungdomsminister2
291253ungdomssambandet1
291187uthogne18
291254verbroren19
291148várhegyi2
291291våpnet41
291275vêrar44
291289yndlingsmarsjen1
291222æresplassen3