Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 100 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
291140algirdas2
291107alliansepliktene3
291105anneksjonen8
291142arvydas1
291080attendestroke1
291058audiensar7
291121avskilsvisitten1
291133billettseljar7
291141brazauskas1
291091ciano1
291115dekanosov1
291122dekonosov1
291056diplomatball1
291082diplomatkarriere2
291048dzieciolowski2
291076enkeltrommet1
291077familiegravferd1
291135familiemedlemmen42
291130fengselsopphaldet26
291111folkeråd2
291054forhandlingspartnerane1
291050forvikling8
291071frieksemplar5
291139førstesekretæren4
291118gallakonsert10
291110garantiane77
291127grannecellene1
291094handelsforhandlingane3
291137heimreiseløyve1
291098interessesoner1
291078jordfestinga22
291143jouzaitis1
291051juozas6
291116justas2
291104kalinin1
291074kardiologisk2
291068kaunas22
291128kirov8
291129kistelokket19
291084konsulatavdelinga2
291047kronvitnet6
291101lignande9
291090litauar7
291061litauens17
291073menneskelenke1
291064miskunnsam40
291057mottakingar19
291095niesene14
291138ominnreie3
291067organisatorane10
291087overflytta45
291117paleckis5
291146panservogna7
291131personalavdelinga13
291108personendringar1
291070pinsamt53
291136polangen1
291147raudehærens1
291123regjeringsmedlemmar4
291083reservestyrkane4
291053ribbentrop8
291049rutineforhandlingar2
291144sajudis3
291120schulenburg1
291132skreddarfirma1
291075slåbrok22
291106smetona3
291114sovjetaren1
291113spesialoppnemnde2
291102spøkar23
291103stasjonering25
291100stasjoneringa3
291109stasjoneringsavtalen1
291063statsstyret26
291126sveltekur7
291124tambov1
291097tilbakehaldande14
291081ubrote14
291055uerfarne84
291059ultimata1
291052urbsys35
291096urbsyte1
291088utanlandsteneste11
291062utanriksministerens10
291060utanriksministerposten9
291134vasniki1
291089viseutanriksministeren8