Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 177 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
290740aksiomet6
290728allmenneiga1
290639antifallosentriske2
290723avvikaren5
290694binnie3
290722biografihaust2
290720borgarson1
290726byoriginal4
290656chora5
290626cixous16
290761dagligtalens1
290699debutforfattaren3
290608dekonstruera9
290605dekonstruktivisme1
290739diktanalyse12
290748diktlesar6
290666dissidens1
290742dobbeltfunksjon2
290680enkeltorda5
290756erotikar2
290661essensar18
290692etteraparar5
290615fallosentrisk1
290678fastgrodd18
290712fellesmenneskeleg4
290689feministars1
290664feminitet18
290716fjernsynsbibliotek1
290745fleirdimensjonalitet1
290735forfattarbevissthet1
290729forlagsbestilte1
290684formeksperiment21
290691formfornyaren1
290765frammande33
290708franskinspirerte3
290629féminine1
290607féminité1
290770garlic10
290696gatebarnet1
290717geberdar12
290768graa932
290636greimas4
290701gubar1
290700gubars2
290757hermeneutikar4
290601herstory1
290657heterogene19
290625hélène14
290776imøtekomma22
290752innfamning1
290682innhaldslogikken1
290773institusjonens28
290623joir1
290622jouissance7
290731kjendisproduksjon1
290750kjælingar1
290713kjærleikslause15
290767kommunionen2
290711konfliktsterk1
290766konvolvelens1
290651kristevas6
290725kristianiagründer1
290655kroppsverda1
290710krysningspunktet10
290762kvardagssamtalen1
290747kvild313
290603kvinneforskar1
290612kvinneidentitet3
290778kvinnekildene1
290668kvinneoffentlegheit1
290616kvinnespråket6
290724kølapålsen1
290758lesarleg1
290754lesestrategi1
290660lingvistane6
290744linjeførande1
290624lukking82
290769længslærnes1
290630maksuline1
290676mallarmés4
290665marginalitet3
290650meiningsproduserande4
290683meiningsstrukturar1
290772metonymiske9
290737minusord4
290648modernismeteori1
290760modi7
290738moteretninga2
290685motstrategi5
290614motstykka2
290721mullande8
290667negativitet20
290698omsorgsmaskineri1
290662omstyrta2
290631opposisjonar10
290749ordlinjenes1
290703overflatetekst1
290707palimpsestisk1
290702palimpsestiske1
290613penismisunnande1
290755pleasure23
290736plussord10
290687podbrosili2
290610politique6
290604poststrukturalisme6
290753preposisjonar41
290681prereferensielle1
290653prereferensielt1
290654preverbale1
290609psychanalyse2
290774publikasjonsforløp1
290693punkmaling1
290672punktera9
290734relasjonell8
290733relasjonelt13
290663representerast17
290679resepsjonstradisjon1
290775resistent76
290690sarraute1
290688sarrautes3
290658saussures18
290727seinmotevis1
290743sidestilling11
290642skrivepraksis25
290719skuledreng1
290746smertelig39
290620språkteorien9
290659strukturalismen15
290764strukturera11
290675stéphane6
290652sublimering10
290697sussie3
290674syntaksens6
290741syntaktiske152
290759talens35
290602talsfenomen1
290686tebja2
290677tekstmedvit1
290709tekstsynet1
290621tekstualitet3
290638tekstualiteten3
290669tekstuelle5
290641teoretisera3
290643teoretiserast3
290732teoribitar1
290647tidskriftet81
290634tilkomsten111
290763tradisjons2
290777trendforventningane1
290771ufrigjerande1
290640undertvinga3
290671uttrykksplanet6
290715victis7
290649écriture2
290619ødipale6