Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 175 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
290383)handlande1
290334ajourføre16
290378arbeidsintensive16
290311arbeidskraften26
290258arbeidsmigrantar6
290363automater22
290296avsmurningane1
290327bedehuskristne4
290281bekjentskapskrets3
290292bondekone65
290317bondekonene9
290315bondekvinna3
290309bondekvinnas1
290254bringslid8
290255bronislav1
290388bygdebu1
290414bygdekontekst2
290336bygdekulturelle3
290330dansefest52
290283demonstrasjonsdama3
290372demonstrasjonsdamer1
290338diskusjonsklubbar2
290306dobbeltarbeid63
290308doktorgradsarbeid98
290364dreiet10
290402driftsmessig56
290357erindringer50
290391finreknar4
290267foreldreforeininga16
290426forvararar1
290300fuktighetskrem1
290312gardkjerringane3
290318gardsfolket36
290264gebursdagsselskap4
290390gjenteneste4
290398gjenyting19
290392gjenytingar1
290381gjestebodsterminologi1
290413gjestebodsterminologien1
290362glædede7
290343gustava6
290401gåvebytaren1
290384gåvebyte2
290351haandtrykk1
290321heimeinnreiing5
290369husmorarbeid2
290266husmorlag30
290313husmødres1
290314identitetsberande7
290320identitetshandtering1
290425identitetsstrev1
290421jordbrukets56
290273jordbruksavløysar3
290387jordbruksbygd16
290265kaffibesøk12
290284kaffimat47
290307kapitalintensive9
290404kapitalisering16
290288kjøkkenutstyr15
290412kjøpepress45
290301klesparty1
290374klubbgenerasjonen1
290322klubbveninnene1
290376klubbverksemda5
290278kremmarskreppa1
290358kvindeforening5
290340kvinnetradisjon1
290342kvinnfolksladder1
290261kårhuset81
290331leigebuarane19
290368loddast15
290347læses17
290356maanedsblad1
290352maden7
290399maksimerer32
290256malinowski23
290415marknadsføringsmåten1
290279marknadsføringsstrategi4
290382marknadsføringsstrategien2
290394marknadslogikk8
290396marknadstransaksjon1
290310maskinførere1
290405maskulinisering2
290316maskuliniseringa2
290395mauss4
290420mellomlagsmiljøa1
290355misjonens11
290337misjonsforeining14
290303misjonsforeininga11
290344misjonsforeiningane13
290370misjonskonene3
290419misjonskvinnene7
290341moraldebatt5
290335motsetningsforholdet5
290324musikkorpset38
290299målarskrin6
290386naboforholdet2
290389nabogardar7
290385nabokoner2
290393naborelasjonen2
290423nedtoning10
290400nettoinntekt87
290403nidkjært7
290276oriflame4
290257orkesterplass45
290339parisarsalongar1
290270parties10
290417pengemessige6
290418pengetransaksjonane2
290326prestefrue11
290328regelorientert4
290410regulerande42
290297reinseserien1
290411resiprositet8
290298rettelege82
290365rokkehjul3
290346rokkerne2
290348saalenge8
290409salsarrangement2
290274salselskapa1
290293salsrepresentant6
290287salsrepresentantane2
290282salsrepresentantar3
290253salsselskap19
290271salsselskapa10
290289salsselskapet21
290375samanstimlingar7
290371samkoma60
290268samkomene30
290359sammenkomster14
290319samtalesituasjonane1
290379situasjonsdefinisjon4
290360sladdermøderne1
290361sladrede1
290260slektsgardar5
290377slengjebikkje1
290354smaasnakken1
290323smårettar34
290345smørrebrødene1
290349snurre59
290329sokkedans1
290262sommarfjord10
290259sosialantropologane4
290422sosiokulturelle27
290416storkonsernet22
290332svigermødrene2
290275swipe1
290302tatla10
290291tatlar4
290304tatling2
290427tillempingar8
290277tupperware2
290366udslagne2
290353ufortøvet6
290263ungkona39
290333ungkonekulturen1
290269ungkonene28
290406ungkonenes1
290272ungkoner3
290367utlodding81
290305utstyrsspørsmål1
290325varskudde113
290350vertinden2
290286vertinnegåve3
290285vertinnelott1
290424vesentlegaste49
290397yting323