Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 57 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
290212alderssamansetjinga43
290231arbeidsløyseprosenten5
290230arbeidsmarknadstiltak212
290204aspirera1
290213filmforbund18
290216filmkunstnarar3
290219filmskular2
290224frilansmarknaden1
290234giftealderen4
290227juventologane1
290241juventologen1
290239karsstykke31
290203kise56
290251komponisttevlinga1
290209kunstfagstipend1
290198kvinndoms1
290225macheten2
290238maurslitarar1
290194mistyd8
290228moratoriet14
290249musikkutøvarar7
290221nytilsetjingane4
290200orkestermedlemer2
290220reklamebyråforeningen1
290235sambuarfrekvensen1
290192sosiologskuffa1
290233stafseng3
290236studenttilværet2
290199symfoniorkestra27
290218søkjarbidraga1
290247taldøma1
290211thalia5
290189thunold3
290214tuhus2
290217ungdomsdelen2
290232ungdomsforskar1
290226ungdomsforskarane1
290242ungdomsforskarar1
290244ungdomsregister1
290243ungdomsutflagging1
290229venteromet9
290207vestlandsutstillingen5
290208viljestyrke53