Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 111 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
290181angiveri15
290177arbeidarpartitillitsmenn1
290142arbeiderhjem2
290187bladfolka20
290106bløtt7
290166bokmanus7
290159bolsjevisering1
290118dekknamnet13
290143dressjakka29
290137familiefedre1
290132folkehelvete1
290121folkekommisær1
290130folkesinnet1
290091forgylle9
290126fortrengte12
290082furubotns4
290123furubotten5
290183generalrassia1
290172gestapoagent2
290185gestapoagentteorien1
290078gestapos8
290108gåendes3
290125herdede1
290084heroiserer4
290122håkonsgaten10
290144ilmarsj1
290171informasjonsfattig1
290149jure27
290101jødekommunistiske1
290097kamban1
290128kjempeforsamlingen1
290161kjensgjerningar28
290136kjærlige20
290114kollontay2
290162kommandosentralen11
290087kommunistavisa9
290077krigsleiar2
290090krimkongen1
290113kryssning3
290165kulturpropagandistane1
290127lidenskaper6
290145livlige26
290107lyddempende2
290112mannsling4
290150massakrera4
290129massesuggesjonens1
290176medkjempere1
290110michailoff4
290182motstandsapparatet3
290156motstandsinnsatsen2
290092møbelsnekker3
290141mønsterverdig3
290168naudstiltak1
290169partikameratane8
290173partisentret1
290139pliktoppfyllende5
290147politimeisterkontoret1
290164propagandabok1
290093radiohøyrespel3
290148revolusjonsleiaren3
290133rullende15
290170ryktegrumset1
290117rådsrepublikken10
290094røvarromanen2
290119sarasow2
290153sarazow1
290099sebastopol8
290155sebastopolske1
290098severud27
290134skingrende1
290140skjøttet2
290111småvaksen17
290180snakkes58
290175snikmeldt2
290152sovjetagentane2
290109sovjetagenten1
290115sovjetambassadør1
290158sovjettroppane2
290138strevsomme4
290120supervåpen4
290103svartsmusket1
290081titoist1
290151trofeer27
290080trotskist4
290135tusentallige1
290146utdødd8
290154utånda1
290095vanlagnad48
290086vannene8
290102vekebladstil2
290157vetet82
290105vinterens156
290131zolas19