Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 65 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
289749afrique6
289689aksiom31
289693atskille1
289710avhengigheitsteorien3
289691befolkningseksplosjon7
289752bekjempast11
289709brusletten38
289751diktaturland1
289701dødsdomen10
289743ekspansjonsprosess1
289688elefantane23
289746eurosentrisk2
289740eurosentriske8
289706forrangen9
289735forskningsseminar1
289719historieforskingstradisjonar1
289692hjemlig43
289700hovedspørsmål5
289696hoveringa1
289723høgkulturane3
289748jeune10
289728kulturnøytral3
289724kulturnøytrale3
289720kulturnøytralt2
289729kulturspesifikt2
289705kvinnedeltaking8
289690massefattigdom4
289734mediareportasjar1
289725menneskerettighetspolitikk4
289727menneskerettighetsrealisering1
289715menneskerettsforskinga2
289717menneskerettsinstituttet1
289730misjonsepoken1
289741moderniseringstankegangen1
289702moderniseringsteoriane4
289695myteprodusentar1
289714myteskapande4
289718naturretten70
289716negert4
289699omgjer10
289745paradigma4
289722rettlinja17
289750siradiou1
289732sivilisasjonshistorisk5
289744synstaden1
289694unilineær2
289726unilineært1
289713utbyttingsrelasjonane1
289708utopistane9
289737utseie7
289712utviklingsforsking5
289703utviklingslovene1
289721utviklingsnivået14
289742viljelause23
289736vàr48