Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 80 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
289621aksjonera23
289675arbeidssesjonane2
289623arbeidssesjonen3
289624awareness5
289609bedrøveleg15
289643ecology5
289639forhandlingsdokumenta1
289644fredsorganisasjonar3
289683fredssakopposisjonelle1
289663førebuingsarbeidet14
289638førebuingsgruppa1
289637førebuingskonferansen1
289679førebuingsmøta1
289631føreslår1053
289657handelssystem19
289606hossvang3
289685industrileiarane12
289640informasjonsproblema1
289669konferansedeltakarane19
289660medlemsregjeringane1
289611miljøfestival7
289668miljøkonferansar1
289608miljøkrisa27
289610miljøsirkus1
289673miljøskattar2
289618miljøvegen1
289629miljøvernrørsla5
289607ministerkonferansen35
289647ministermøtet154
289620nærmiljøa15
289630oppfølgingskonferansane1
289653oppfølgingskonferanse9
289651opplysingsbrosjyre1
289670osonlaget10
289626participation11
289678pådrivarrollen1
289625raising11
289628regieringsrepresentantane1
289633rekkjefølgjen1
289658råvareprisar58
289677sesjonane35
289635sluttfråsegna1
289681solidaritetsorganisasjonar6
289674tidbundne6
289642utsleppstala5
289636utålmodige85
289616verdsmiljøkonferansen1