Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 92 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
289567acceptere2
289585avgjerdsordning1
289581avgjerdsorgan16
289544begrensning58
289600bilprisane5
289541dyrs77
289575ece9
289570ees1
289547einskapsakta3
289582einskapsakten1
289577eurospektret1
289559fastlegg15
289516forbrukarvern53
289553fyringsolje108
289528genspleising1
289604gjeldskrisa55
289526grenseverdiar76
289563handelshindring12
289568harmoniserede1
289531importører18
289565kompromis27
289537kontraherende12
289554kreftfarlege4
289527luftkvalitet107
289555løysemiddel35
289530maksimumsdirektiver1
289578mandattala2
289591miljøaktive1
289589miljøallianse2
289549miljøfeltet8
289550miljøgaranti1
289556miljøgarantien6
289592miljøkonflikt4
289584miljølov3
289557miljøreglar8
289561miljøsamarbeidet40
289560miljøstandardane1
289590miljøstandardar5
289593miljøstandarden7
289588miljøstrategi22
289602miljøtrugande2
289529minimumskrav81
289598nitrogenoksid79
289586parlamentsfleirtalet1
289542planters3
289603produktkontroll13
289535produktslag1
289518produktstandarden1
289534prøvingsresultat1
289605ressursøydinga1
289551returordning30
289517samarbeidsområde82
289574samarbeidsramma3
289520standardproblemet1
289523statusrapporten21
289552svoveldioksid50
289564tingingsposisjonane1
289543ubegrunnet17
289540unntakspunkt1
289546unntaksregelen57
289569vedtagelse7
289566vedtaget16
289599vegtransporten26
289601vekstargumentasjon1
289597vekstimpulsen1
289513verdsomfamnande1