Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 72 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
289507aktivisert49
289477allmenngjera5
289452autodidaktane1
289449avkrevde2
289501barnekulla15
289467bokmålsfella1
289464bokmålsideologien1
289506bustadproblem8
289491debattdeltakar2
289448debattforum29
289451debattglade5
289446debattkulturen3
289484dialektkjærleik1
289489europaproblematikken1
289468folkeomgrepet4
289463folkeopplysningsidealet2
289453folkeopplysningstanken10
289457fordumma7
289503forfalt8
289459gruppetilknyting3
289486gymnasa14
289476hovudinnleiar11
289511idéelt1
289493informasjonskanalane3
289447kilar77
289474klassifisering97
289469kulturovringar6
289510kunnskapsformidlar5
289465kunnskapsløysa20
289479kvantitetstenkinga1
289475legitimerast14
289487lokallagsplan1
289509lukkingsstridane1
289492mediarevolusjonen1
289471meiningsinnhalda3
289512miljøomgrep1
289466motsetningsforhold35
289461målmiljøa36
289482måltradisjon3
289496nynorskfylket9
289442odling7
289450omgrepstypar1
289441ordskiftingane1
289443organisasjonsflora1
289456overklassekultur5
289497parabol72
289454sjølvlærde12
289460skulemålsarbeid2
289445språkorganisasjonane3
289455språkprogram2
289481statuert4
289502studentmassane1
289462studentmållag5
289508studentpolitisk1
289505studentålmenta1
289504tabloidverda1
289495tidsaspektet28
289470tilknyttinga6
289499underhalden10
289498velforeiningane28
289473vulgærfolkeleggjering1
289472vulgærfolkeleggjeringa3