Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 56 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
289408ambassadørens3
289429andrerangsstatus1
289384badeby14
289412blodsoffer2
289401bohlen1
289405bolsjevikar12
289398bolsjevikrevolusjonen4
289385ettergivingspolitikk1
289426etterkrigsverda2
289386eventyrpolitikk3
289389filmtitlar5
289425folkeforbund6
289436forfølgingar9
289433forrestal4
289432forsvarsdepartement24
289393fortolkningsramma1
289383fransen8
289387hjartelegaste3
289422holdningsendringa6
289428innanrikspolitikar2
289437interessesfærar9
289391khrustsjov7
289421korstogsholdninga1
289413krigssamarbeidet3
289435maktfordelingsavtalane1
289420motvillige42
289390oppfølgarar1
289427provinspolitikaren1
289406radek56
289402revolusjonsstaten1
289416roosevelts23
289414samarbeidsforhold43
289415samarbeidsholdninga1
289410samarbeidsklimaet68
289392shattered33
289419sløseriet6
289407spaso1
289418stormaktskonsortium2
289404terrorkampanjar1
289411totalverknaden2
289417tryggingsbehova1
289438tryggingssituasjonen46
289399tsartida8
289409vennskapelege13
289395verdssyn12
289439vestgrensa35
289431warszawapakta11
289394yergin8