Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 109 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
289336agee5
289280alexandergatan1
289311anttala1
289292avgjevast3
289334avisnotisar2
289297blåoffiserar1
289287bondefanga14
289310bratten61
289369brattens1
289361brunskimra1
289300brunvand7
289373canossa10
289302colby10
289286distriktskommando6
289364drinkane14
289308evangs10
289312ferdigskrive9
289284filmkopiane1
289301finlandsspionasjen5
289345finnlendingar2
289375forhøyrsdommar2
289290forsvarsstaben79
289381frigis9
289278futteralet4
289353generalstabsoffiser5
289317heilskapsbilete5
289291helset34
289303honorable2
289358hovudspionen1
289323ikkjepersonar1
289283illegalist1
289374isfjellet86
289337jernbanesabotasje1
289366karelsk3
289276kleskort1
289340kompasset44
289341korttekst7
289289krigsskule6
289372landssviksoppgjeret2
289326lindus1
289321lundh66
289377maktdemonstrasjonar1
289279mannerheimgatan1
289368mannerheimriddarane1
289365mannerheimsriddarane2
289320martens196
289277matkort1
289294militærapparat5
289357militærattasjeen1
289293militærorganisasjon10
289295militærorganisasjonen2
289309militærutdanning1
289343moldvarpverksemda1
289275offisermesse1
289319ollestad7
289355oppdragene21
289360opplæringsjef1
289342paasikivi13
289350paasikivis1
289330paragrafryttarane5
289346patruljane18
289299presseteneste5
289359prisminister1
289380protokoller18
289307regjeringsorganet12
289285restaurantkvitteringar1
289331ridetur41
289325roc11
289333rovfugl61
289315samvetet88
289322shanks10
289296sivilmilitære4
289327sivilperson5
289305skuldingana1
289314spelfekteri1
289274spionasjeoppdrag5
289344spionasjeopplæring1
289304spionasjeverksemd1
289348spionasjeverksemda2
289332spisst26
289371statsskipets2
289281storkyrkan12
289362strøydde91
289316svartbrune23
289349tanner26
289347tanneristane6
289318throne32
289338tilneselv1
289351tiltalemakta5
289273tjenestehemmelighet2
289272tjenestes2
289298tremaktsavtale1
289324tripartite1
289378tryggingsgraderte1
289376uskuldtilstand1
289370vippende3
289282æreskyrkjegarden3