Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 59 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
289116billedmakarane1
289142bokstavgrafisk1
289163bokstavkombinasjonar5
289135bokstavspøken1
289166bratlie313
289173bruksbildet1
289152damsleths1
289123dekorativ77
289149ekrogh1
289140engelbrektson33
289148enkeltbokstavar3
289122forbokstavane17
289150formsans16
289172gagnleg115
289131holmboe112
289137illustrering3
289134jugendstilen7
289169julekortserie1
289136kubisme14
289156kulturokkupasjonen1
289170lykketalet2
289155misère6
289143nerman5
289164nisseteikningane1
289127nouveaustilens1
289139peikli1
289120personfarga1
289118psevdonymbruken1
289129pyntesykje1
289154reklamebransje3
289161rojahn5
289121signaturane14
289165signaturar30
289124signaturbokstavane1
289158signaturbruken1
289160signaturutforminga1
289151skinnfreudiansk1
289119skrivesjangrar1
289141spange9
289128stiliseringslyst1
289146stilmedvit1
289133sømme94
289162teiknekunst1
289130thorolf20
289117trivialsjangrane1
289115trykkeprosessen3
289159utelating8
289168vekebladframsider1