Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 70 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
289108abiriels3
289080altertavlemodell1
289083anlæg29
289065annerleis2
289084arbejderen1
289081arbejdet13
289054avlegsne1
289100befatter10
289071beretta16
289048bondeopphav1
289060busettinga52
289076bygdemålsord1
289049bygdeopphav1
289101eddaen2
289096eddafilologen1
289090eventyrromanen1
289112fagmenn11
289063femtepart36
289107folkekulturens9
289056forfedrene30
289046framtidssyn4
289053frosser1
289045generasjonskontakten1
289050generasjonsprega1
289099gudemytologien1
289102ideologier2
289103idématerialet1
289068kovna38
289064kunsttradisjonen5
289043livsfamn5
289059livsfamnar2
289058livsfamnemålet1
289078læg44
289091magistergrad12
289095mysterieviten1
289093oppfattelser2
289098ordopprinnelser1
289067ovkloke5
289072pengehushald13
289051pliktarbeid35
289106rollemønstre1
289082røbede3
289055saltvannsmenneskje2
289069samlestaden1
289086sjølvutdanning1
289094skapelsen21
289092skapingsmytar1
289110skula331
289061sogemannen17
289085sorenskrivaren209
289079sprogfejl1
289088stortingsbygningen50
289087stortingspresidentar2
289075strilelandet48
289070sundags176
289066takknemmeleg2
289062talsystem10
289052trønderbønder2