Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1990: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 210 ordformer var 53 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
288492)mogleg3
288523apel10
288538båtflyktningar8
288531derridas5
288500dobbeltfunksjonar3
288520doktorgradssystemet1
288521etterkrigstenkarar1
288527européarar1
288543filosofidebatten1
288498filosofifaget3
288528fornuftsstyrte3
288533franskmennenes7
288505fysikar44
288508glupt55
288537grunngitte30
288507hovudinnleiingar1
288510hyperabstrakte1
288532høgtflygande24
288529irrasjonaliteten6
288525irrasjonalitetens2
288499lødige18
288513medieperspektivet1
288494mellomlagsliv1
288524nürnbergdommen1
288515oppkonstruert24
288539pervertere3
288514philosophicum13
288526pinsler26
288497seminarramma1
288493seminarverksemda2
288530skikkelegare4
288516sluttspel64
288511stamming14
288512stotring2
288540subjektivistisk8
288544tankeskjema4
288509tarkovski2
288541tendensielt16
288517tenkar9
288501tidsskriftsredaktør1
288534tortureringar1
288502utstillarkøen1
288519zappffe1