Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 100 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
287682adelskalender6
287727arbeidsskipnad5
287738bands23
287772baronens17
287766bokrekkjer2
287721bokskatten7
287740borttinga5
287698bygdemaal339
287716chinamisjonen1
287693dynamo73
287686døleringen13
287687einspennar1
287777elevbussar1
287754embetstittel3
287774englandsfarten4
287769faggreiner8
287674farsmjølka1
287685folkemålsreisingar1
287755forlagssoga1
287750formannstid12
287680givast354
287757givnad185
287723grunnbøkene6
287692hagbard24
287773hendingsrike13
287712hovudvansken2
287688johansgate10
287683kampmod2
287752kontordamer10
287744krigsforhold1
287749kulturdraga2
287722kulturfolk71
287676kuriositeter7
287694kvindesagsforening4
287710lauvduskar34
287729leitet155
287695ligbrændingsforeningen1
287734lutspelpengane2
287735lutspelpengar1
287730mangsidig19
287696mayol5
287760medvinden32
287717målhuga1
287702målskeid5
287703målskeida3
287746målstokk10
287690nobel255
287736omsetjingsseriane1
287764omsetjingsserie1
287765omskrifter1
287737opplysningsserien1
287725pengeløyving13
287726pengeutspelet1
287704rifleskyting6
287689rosenkrantzgata15
287775rådhushallen3
287707samlagsbok1
287675samlagsskrifter1
287756samlagstida1
287705sekondløytnant5
287761seksdobla17
287701sentralinstitusjon8
287715skillingar121
287711skreppa308
287706skulebokavdelinga4
287709småhefte3
287714sparebørser1
287739språkmuren1
287758statsgaranti107
287733statsløyvinga6
287713statsstønaden10
287732storkast3
287684stridsmennene5
287681tingarlista2
287770trondheimsvegen21
287743tvillause13
287697udgivelse1
287748udmerket20
287768utbyggjing119
287753vendet3
287724vengefang10
287763versdikting8
287759vêrskifte7
287719årssummen2