Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 147 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
287417aapent2
287507ansiktslause2
287499avrøystingsresultatet3
287418avsnit4
287463bekjennende5
287441berettiger5
287494beskuet3
287490bifall16
287491bifallande2
287438bigami22
287459birkeli17
287498blokkavrøysting1
287500bypartiet1
287384christelige19
287474degrelle1
287368deris27
287445elisæus1
287390endringsforslag110
287402endringsforslaget85
287486fallere2
287442forbudet344
287489forefallende3
287415forfærdelig53
287370fortabelse6
287465glansopptredenar1
287405gleditsch259
287467godtroende7
287484grunnlovas28
287386grunnlovsfedrane15
287483grunnlovsfesta35
287397grunnlovsfleirtal12
287452grunnlovsforbod1
287495grunnlovsforbodet3
287364grunnlovsjubileum2
287396grunnlovskonservatisme3
287379grunnlovsutkastet11
287440henstilte1
287485herefter44
287412himmelnøkler4
287462hovedformål4
287466hovudinnlegg15
287488hovudinnlegget31
287455hovudstyret494
287471hult32
287508ikkjeframande1
287423innflydelse3
287375ivs32
287447jesuitane11
287366jesuiter1
287506jesuitt3
287391jesuittarforbodet5
287436jesuittarmoralen2
287385jesuittarordenen6
287504jesuittarordnene1
287509jesuittarparagrafen3
287450jesuittene3
287422jesuittenes4
287433jesuittermoralens1
287479jesuitterordenens1
287427jesuittiske7
287432jesuittmoralen1
287365jesuittparagrafen4
287469jesuittskolane1
287461kamporganisasjon9
287411kamptida7
287475katolikkenes1
287400kirkeblad5
287374klosterlasse2
287393komitefleirtalet8
287404komiteformannen3
287453komitémindretalet1
287425konvensjonsparagrafen1
287439kristelige122
287449lempelser1
287493lettvindt29
287369liffs2
287421lutherlag3
287435lærarkollegiet30
287478medarbeiderskap2
287424ministerkomité20
287451misjonsfolk6
287505misjonsinteresse3
287460misjonsmarken2
287456misjonsorganisasjon10
287510misjonsvenner2
287430moralgrunnsetningane1
287413moraloppfatning4
287389moralsynet3
287444moraltenkinga1
287443moralutsegnene1
287395munkeordnane1
287372munkeordnar6
287406nidaroskatedralen1
287363nøtvik4
287431ordener14
287457overlærarar4
287420oversladding1
287419oversværte1
287448overveie17
287477petains1
287458pinsevennen7
287401presteforeininga26
287394privatlovgivinga1
287403propagandaapparat4
287501prosentsatsen39
287464protestanter12
287376recess5
287426religionsfridommen35
287437religionssamfunnene1
287380religionssecter2
287382religionsudøvelse1
287492repliserte138
287473rexismen1
287434samfunnsoppløsende1
287429schelderup10
287414sjelesorgsituasjoner1
287503sjølvsagte45
287399socialdemokratene4
287487statskirken62
287410stemningsbølge5
287378straffeføresegn14
287398straffevedtekter1
287428strykast61
287482sveipet11
287502sverjeformular1
287381tilstedes5
287416tryk24
287480ubesmittede4
287481unnfangelse5
287409utanomparlamentarisk7
287383utelukkede1
287446vatnaland2
287497venstregrupperingane1
287407voteringa79
287408voteringsresultatet1
287476yndlingsdisippel1
287472åndelig84
287454økumenikken1